"תו מידות לאפקטיביות" מוענק למרכז חינוך ליאו באק


עמוד הבית >> חדשות

באוקטובר 2013 מרכז חינוך ליאו באק נמצא זכאי לקבל את "תו מידות לאפקטיביות" מטעם חברת "מידות" (אלכ"ר), המעיד כי "העמותה מחויבת לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור מתמיד, במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי בחייהם...
במסגרת תהליך הבדיקה התרשמנו מפעילותכם כמרכז חינוכי וקהילתי המושתת על ערכי דמוקרטיה, לימוד, תרבות כללית וערכי היהדות עם מחויבות לתיקון עולם צדק חברתי, עזרה הדדית ושוויון הזדמנויות.
יש לציין לחיוב במיוחד את המבט צופה פני עתיד של העמותה הבא לידי ביטוי ביכולת תכנון לטווח ארוך. הנהלת העמותה מקפידה לאתגר את החשיבה הארגונית, להתחדש ביוזמות ושותפויות ולהתוות תכניות אסטרטגיות ארוכות טווח...
תו מידות לאפקטיביות שקיבלה העמותה תקף עד 12/2014".
(מתוך המכתב המעניק את התו)

לצפייה בדף מרכז חינוך ליאו באק בתוך אתר "מידות" לחצו כאן

12_2014.png