The World Scholar's Cup


עמוד הבית >> עמוד הבית

The World Scholar's Cup
תחרות ארצית-בינלאומית לתלמידים מחוננים ומצטיינים

World Scholar's Cup (או בקיצור- WSC) הינה תחרות בינלאומית הכוללת למידה ודיבייטים. התחרות נוסדה בשנת 2006 על ידי מר דניאל ברדיצ'בסקי, דמות מוכרת בחינוך הבינלאומי. רציונל התחרות היה (כפי שנוסח בידי יוזם התחרות): "מטרתנו היא ליצור קהילה בינלאומית של משכילים ומנהיגים".
לתחרות אתר אינטרנט המתעדכן עם הזמן, ומכיל את חומרי הלימוד לתחרות: http://www.scholarscup.org/.
את ההכנות וגיוס המשתתפים בארץ הובילו בוגרי בית הספר שהשתתפו כמתחרים בתחרות בשנים עברו. לתחרות הגיעו 8 אנשי צוות מארה"ב שהנחו את שלבי התחרות השונים.

בתחרות העולמית משתתפים יותר מארבעים מדינות– והשפה המדוברת בתחרות היא אנגלית. כל מדינה המשתתפת בתחרות בשלב הארצי, מוזמנת לשלוח את הזוכים שלה להשתתף בסבב העולמי המתקיים מדי שנה במדינה מארחת. כל שנה התחרות מתמקדת בנושא ראשי המוביל אותה, כמו לדוגמה: "נפילתן של אימפריות", "עולם מפולג" או "עולם משתנה" ועוד. במסגרת זו, נבחן הנושא הכוללני בתתי-תחומים ונבדקת השתקפותו בהם, כגון: כלכלה, מוסיקה, אמנות, היסטוריה, מדע ועוד. בנוסף לנושאים הללו, כל שנה נבחר תת-נושא אחד מיוחד, המתקשר באופן ייחודי לנושא הכוללני, כמו "פסיכולוגיה של המלחמה" ל"עולם מפולג" או "התפתחות המטרופולינים" ל"עולם מתפתח". ההשתתפות בתחרות דורשת מהתלמידים למידה של התכנים השונים אם באופן עצמאי או במסגרת בית הספר.

לאחר הלמידה, בתחרות עצמה ישנם ארבעה שלבים מרכזיים:
שלב I
כתיבת טיעון (או מספר טיעונים) מוסבר ומנומק המעמיד את עמדת הכותב בהקשר לנושא. הטיעון יתמקד בנושא הכוללני של התחרות וייבחן בתת-נושא אחד (שהתלמיד בוחר). כל תלמיד מבצע לבדו את המשימה.

שלב II

מבחן בכתב (בן מאתיים שאלות אמריקאיות) על החומר שנלמד לתחרות. כל תלמיד מבצע לבדו את המשימה.

שלב III

דיבייטים קבוצתיים הדנים בנושאים השונים; הדיבייט נעשה בצורת הפרלמנט הבריטי והוא דיבייט ראווה – כלומר, ללא שאלות בזמן שהדובר נואם.

שלב IV
תחרות קבוצתית-אינטראקטיבית בה הקבוצות עונות על שאלות על החומר שנלמד יחדיו; (כל קבוצה מורכבת משלושה תלמידים).     

מראשית היווסדה כוללת התחרות היבטים חברתיים, באופן שבו מושם דגש לצד החברתי יותר מאשר לצד התחרותי הבא לביטוי בהיכרות בין התלמידים המצטיינים מכל העולם. לכן, התחרות מקדישה אירועים חברתיים ייחודיים ליצירת הקשר החברתי כמו מרוץ תחרותי בין קבוצות מעורבות של תלמידים מכל העולם באתר מסוים (בשנה שעברה המרוץ התרחש באקספו הבינלאומי שהתארח בשנחאי), משחקי כדור בין הקבוצות השונות, מופע כישרונות של התלמידים וכן גם דיבייט ראווה של התלמידים הטובים ביותר מהמדינות המשתתפות.

התחרות הישראלית התקיימה בליאו באק בתאריכים 7-6 באפריל בהשתתפות כ- 70 תלמידים מלמעלה מ- 15 בי"ס שונים.

wsc_2011__1316_.JPG