מעורבות חברתית


עמוד הבית >> חטיבת כיתות יסוד >> חינוך תרבותי ערכי >> מעורבות חברתית

"על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים"
(אבות א' ב')

תלמידי כיתות היסודי בבית חולים שיקומי

"התורה"- ההיבט הקוגניטיבי
מערכת ערכים, חוקים ואמונות המהווה את התשתית הרעיונית במהלך חיינו. מתפקידנו לנכס, ללמוד וללמד אותה מחדש בכל דור ודור. התורה אינה רק הידע מנחלת העבר, אלא אף הרצון, הסקרנות והשאיפה ליצירת ידע ומיומנויות ההכרחיות לקיום בחברה המודרנית.

"העבודה"- ההיבט הרגשי רוחני
התהליכים הרגשיים והרוחניים הלוקחים חלק במסכת חיינו בתפילה, בשירה, באומנות, במדיטציה, בשתיקה ובהתייחדות. היא מאפשרת לחוות את הידע שזה עתה נרכש "בתורה" ולהפכו מחיצוני למשמעותי, רלוונטי וקיומי. 

"גמילות חסדים"- ההיבט ההתנהגותי
התהליכים החברתיים הכוללים עשייה כלפי הזולת. 
הידע הנרכש "בתורה", והמעובד "בעבודה" חוזר לחברה במעשים טובים, רגישות, אחריות, סולידאריות וערבות הדדית.