חזון וייעוד


עמוד הבית >> בית כנסת אהל אברהם >> על הקהילה >> חזון וייעוד

חזון קהילת "אהל אברהם"

קהילת “אהל אברהם” שמשכנה בבית הכנסת של מרכז חינוך ליאו בק שואפת לבנות קהילה המהווה עוגן להתחברות לזהות היהודית ולחינוך המשפחה ברוח היהדות המתקדמת. תשתית תפיסת העולם היהודית והאנושית של הקהילה הם ארבעת ערכי היסוד: אמת, חסד, צדק ושלום.

ארון הקודש של בית כנסת אהל אברהםייעוד הקהילה

קהילת “אהל אברהם” רואה את ייעודה ביצירת מסגרת ייחודית, שוויונית ופתוחה המזמינה כל איש ואישה מרקעים מגוונים לראות בה מקום לחקור ללמוד ולפתח את זהותם היהודית.

הקהילה רואה לעצמה שליחות ביצירת חוויה יהודית מתחדשת המתבטא בטקסי מעגל החיים, תפילות החול והמועד הנגישות לכל איש באשר הוא או אישה באשר היא.

הקהילה רואה חובה לעצמה לממש בחיי היום יום הקהילתיים את ערכי היסוד שבחזונה על ידי מעורבות של צדק חברתי ותיקון עולם, חיזוק הקשרים הפנימיים והעמדת חזונה וערכיה לבחינת כל החפץ בהם.

ערכים מרכזיים - אמות מידה

("...חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו...") תהילים פ"ה 11.

חסד- יהיו במחשבותינו דברינו ומעשינו חסד ורחמים. הקהילה מהווה בית תומך במצבי שמחה כמו בעתות משבר.

אמת- יהיו מחשבותינו דברינו ומעשינו אמת. אנו נוהגים כבוד איש ברעהו, מקבלים את האחר ומהווים מקור להעצמת הפרט.

צדק- אנו רואים מחויבות לעצמנו לקחת חלק בפעילות צדק חברתי ותיקון עולם תוך מעורבות בקהילת ליאו בק ובקהילה הרחבה ומבלי לפגוע בזולת.

שלום- אנו פועלים למען קירוב לבבות בין חברי הקהילה ומחוצה לה. יהיו מעשינו מכוונים להושטת יד לשלום וסובלנות לכל הבאים בקורתנו ולכל הסובב אותנו.

דרכי פעולה

קהילת “אהל אברהם” מקיימת מסגרת לטקסי מעגל החיים ותפילות חול ומועד ברוח היהדות המתקדמת .

הקהילה תעמיד את חזונה וערכיה לרשות מסגרות החינוכיות בגיל הגן ועד התיכון תוך יצירת אפשרויות למעורבות פעילה של הילדים והנוער.

הקהילה תקיים תשתית תרבותית חברתית לחבריה ולכל החפץ בה – ברוח חזונה וערכיה.

הקהילה תציע, תיזום ותבצע פעילויות צדק חברתי ותיקון עולם תוך העצמת מנהיגות חבריה.