מסירת פרטיי מהווה הסכמתי לקבלת דיוור

חשוב לנו לשמור על קשר עם הבוגרים ושהבוגרים ישמרו על קשר זה עם זה