מסירת פרטיי מהווה הסכמתי לקבלת דיוור

חשוב לנו לשמור על קשר עם הבוגרות/ים ושהבוגרות/ים ישמרו על קשר ביניהם