top of page
New Logo.png

תודה שנרשמתם! נהיה בקשר

מסירת פרטיי מהווה הסכמתי לקבלת דיוור

חשוב לנו לשמור על קשר עם הבוגרות/ים ושהבוגרות/ים ישמרו על קשר ביניהם

bottom of page