top of page
02_1.jpg
01_1.jpg

חזרה לעמוד הבית

בינוי קהילה

 

יוצרים קהילה של ממ''ש, משמעותית, מחוייבת ושייכת

תושב מעורב הוא זה המרגיש משמעותי במה שהוא עושה, מרגיש מחויב לחזון וליעד ומרגיש שייך למרחב הקהילתי בו כולם רוצים לחיות טוב ויחד.
לכל תושב יש את הזכות ואולי אף החובה להביע דעתו בכל עניין הנוגע לו או שיש לו השלכה כלשהי על חייו.
אין מבין ויודע את צרכיו יותר מהתושב עצמו, לעיתים רק צריך לסייע לו לומר זאת בקול.
מאחורי כל פרויקט יש חזון, מחשבה חדשנית ויצירתית. בעשייה משותפת עם ולצד הקהילה גם השמיים אינם הגבול.
המתנ''ס מקדם מגוון רחב של יוזמות קהילתיות ליווי חברתי לקשישים בודדים, חנות חברתית, אנגלית מדוברת לילדים ועוד...

בינוי קהילה אוכלוסיות מיוחדות

תחום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים הנו תחום מגוון ומפתח, חוזקו בא לידי ביטוי בצוות המקצועי והמסור, צוות אשר יצירתיות, עומק מחשבתי ואמונה בעשייה הוא החלק הגדול בהצלחתו. התחום שואף ופועל לשינוי חברתי תוך עבודה בשני מישורים הסברה ומסגרות לשעות הפנאי.
תכנית עמיתים בוגרים – תכנית להשתלבותם של אנשים בני 18 ומעלה המתמודדים עם מגבלה נפשית בפעילות פנאי וחברה בקהילה.
עמיתים לנוער – תכנית לקידום השתלבותם בקהילה של מתבגרים המתמודדים עם קשיים נפשיים. תכנית עמיתים לנוער הינה תכנית חדשנית של החברה למתנ''סים בשיתוף משרד הבריאות ומשרד החינוך, המציעה מערך חברתי שיקומי בקהילה ומיועדת לבני 12-18 המתמודדים עם הפרעה נפשית.
תכנית רעים בוגרים ונוער – תכנית המפעילה קבוצות חברתיות לאנשים עם לקויות תקשורת ולמידה מורכבת. תכנית רעים מלווה את המשתתף באמצעות קבוצות השווים לו כאשר מקום המפגשים, המתנ''ס, תורם לתחושת הערך העצמי ולשילוב החברתי בקהילה.


במתנ''ס פעילים ארבע קבוצות בטווח גילאים של: 14-19, 20-24, 25-35, 35-50.
שבוע האוטיזם מצוין בתאריכים 1.4-4.4

שבוע המודעות לבריאות הנפש מצוין בתאריכים 27.10-31.10


ליצירת קשר ופרטים, אופליה שמאילוב מנהלת תחום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, 050-8557519 oflias@leobaeck.org.il

bottom of page