top of page
מפת הגעה לליאו באק

במכונית

לבאים מכיוון תל אביב: משהגעת לחיפה, פנה ימינה ברמזור השני אל דרך צרפת, עלה במעלה הדרך. לאחר מעבר שתי כיכרות ורמזור בהם נסעת ישר, פנה ימינה לכביש (עלייה חדה) המוביל אל החנייה.

 

באוטובוס

ממרכזית חוף הכרמל – קו 115

ממרכזית המפרץ – קו 115

יש לרדת בתחנה הראשונה של רחוב אדמונד פלג, ולהמשיך ברגל לאורך הירידה עד לשער הכניסה לליאו באק.

bottom of page