top of page
ילדים שוכבים על הדשא במעגל

חזרה לעמוד הבית

חטיבת כיתות היסוד של מרכז חינוך ליאו באק נפתחה בשנת 2007 עם 70 תלמידים, בכיתות א' ו- ב', בניהולו של הרב אופק מאיר.

משנת 2011 מנהלת את בית הספר ד"ר לולי שטרן.

בית הספר גדל והתפתח וכיום לומדים בבית הספר כ- 300 תלמידים, בכיתות א'-ו'.

בית הספר פועל ברוח התנועה ליהדות מתקדמת ובמערכת השבועית, מעבר לשיעורים העיוניים, מתקיימים גם חוגים ושיעורי העשרה, כגון, מוסיקה, יוגה, שחייה, שיעורי ספרייה ומוענקים לתלמידים ערכים של צדק חברתי, התנדבות ואיכות הסביבה.

bottom of page