top of page

חזרה לעמוד הבית

על מנת להירשם לחטיבת כיתות היסוד לכיתה א' נא ללחוץ כאן להורדת טופס הרישום.

על מנת להירשם לחטיבת כיתות היסוד לכיתות ב'-ו' נא ללחוץ כאן להורדת טופס הרישום.

נא להחזיר את הטופס המלא בפקס, דואר או במייל.

 

מרכז חינוך ליאו באק

ת.ד. 6283 חיפה 31062 

דרך צרפת 90, כרמל צרפתי

 

מזכירות חטיבת כיתות היסוד:

טלפון: 04-8300547

פקס: 04-8300548

מייל: yesodi@leobaeck.org.il

bottom of page