1/1

חזרה לעמוד הבית

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א

 

על מנת להירשם לחטיבה העליונה נא ללחוץ כאן ולהוריד את טופס הרישום.

נא להחזירו בפקס, דואר או במייל.

מרכז חינוך ליאו באק

ת.ד. 6283 חיפה 31062 

דרך צרפת 90, כרמל צרפתי

מזכירות החטיבה העליונה

טלפון: 04-8300501

פקס: 04-8300503

מייל: michalz@leobaeck.org.il

מרכז חינוך ליאו באק | דרך צרפת 90, חיפה | 04-8300500