top of page

חזרה לעמוד הבית

תהליך ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד

הזמנה ליום הפתוח לפרטים לחץ כאן

על מנת להתחיל את תהליך ההרשמה לחטיבה העליונה נא ללחוץ כאן ולהוריד את טופס הגשת המועמדות.

נא להחזירו בפקס, דואר או במייל.

מרכז חינוך ליאו באק

ת.ד. 6283 חיפה 31062 

דרך צרפת 90, כרמל צרפתי

מזכירות החטיבה העליונה

טלפון: 04-8300501

פקס: 04-8300563

מייל: michalz@leobaeck.org.il

bottom of page