top of page

12/12/2018

כתבתה של שי כרמי, תלמידת י"ב בחטיבה העליונה, באתר "חי-פה", על המסע לפולין אליו יצאה עם משלחת מבית הספר בנובמבר האחרון. קרא עוד...

Pic3776.jpg

מאמצים כלים מהחינוך המיוחד בחינוך הרגיל

1/11/2018

בית הספר ליאו באק אימץ כלים ומיומנויות שבהם הוא משתמש בחינוך המיוחד ובמסלול הבגרות הרגיל כדי לחזק את המיומנויות ואת ההעצמה האישית של התלמידים בחינוך הרגיל.

כתבתו של שושן מנולה, כלבו חיפה. קרא עוד...

Pic3726.jpg

תוכנית לימוד חדשנית לכיתות התקשורת בליאו באק

5/10/2018

"התלמידים על הרצף האוטיסטי בחטיבת הנעורים של ליאו באק לומדים יום בשבוע בתוכנית שכוללת רכיבה על סוסים, טיפוס על קיר, טיפול בכלבים..."

כתבתו של שושן מנולה, כלבו חיפה. קרא עוד...

רכיבה טיפולית.jpg

5/10/2018

"החגיגות נפתחו בסדרת קונצרטים של תיפוף בביצוע של תלמידים מבית הספר ותלמידים מאעבלין, בגרמניה, באנגליה ובשווייץ..."

כתבתו של שושן מנולה, כלבו חיפה. קרא עוד...

Pic3689.jpg
bottom of page