top of page

מדור שכר- פרטי קשר

דורית יריב- מנהלת משאבי אנוש

טלפון: 04-8300574

פקס: 04-8300576

אימייל: dority@leobaeck.org.il

              לוח חופשות חגים לעובדי המינהל לשנת העבודה

                               תשפ"ב 2021-2022

 

לוח חופשות תקף לעובדים חודשיים המועסקים בחוזה אישי והמזכה אותם בתנאים אלה.

 

עובד חודשי שלא השלים שנת עבודה זכאי בערבי חג לתשלום של חצי יום עבודה.

המחצית השנייה תקוזז ממכסת חופשתו השנתית. 

 

העובד זכאי לחופשה בימי השבתון הנהוגים בכל המשק. ימים אלה יסומנו ב- *.

 

עובד חודשי שהשלים שנת עבודה זכאי לחופשה בערבי חג .

 

ראש השנה תשפ"א:

ערב חג:                         יום שני             כ"ט באלול תשפ"א           06/09/2021

* חג:                             יום שלישי           א' בתשרי תשפ"ב             07/09/2021

* חג:                             יום רביעי           ב' בתשרי תשפ"ב             08/09/2021  

 

יום הכיפורים:

ערב חג:                         יום רביעי           ט' בתשרי תשפ"ב             15/09/2021

*חג:                              יום חמישי          י' בתשרי תשפ"ב             16/09/2021

 

סוכות:

ערב חג:                        יום שני              י"ד בתשרי תשפ"ב           20/09/2021

*חג:                              יום שלישי          ט"ו בתשרי תשפ"ב           21/09/2021

 

חול המועד סוכות:

לעובדים החל מהשנה ה-12 לעבודתם חוה"מ על חשבון המוסד.

מיום  רביעי                    ט"ז בתשרי תשפ"ב                                  22/09/2021

עד יום ראשון                  כ בתשרי תשפ"ב                                     26/09/2021

 

שמחת תורה:

ערב חג:      יום שני         כ"א בתשרי תשפ"ב                                  27/09/2021

*חג:          יום שלישי     כ"ב בתשרי תשפ"ב                                  28/09/2021

 

אסרו חג: (יום עבודה רגיל) יום  רביעי         כ"ג בתשרי תשפ"ב           30/09/2021

 

חנוכה:

(כלל העובדים החודשיים) יום רביעי  כ"ז בכסלו  תשפ"ב     01/12/2021         (וותק מעל שנת עבודה)

יום האם: (לנשים בלבד)  יום חמישי  כ"ח בכסלו  תשפ"ב    02/12/2021         (וותק מעל שנת עבודה)

 

פורים:                           יום חמישי  י"ד באדר  תשפ"ב   17/03/2022           (וותק מעל שנת עבודה)

 

 

 

 

 

פסח:

ערב חג ראשון                 יום שישי            י"ד בניסן תשפ"ב                         15/04/2022

* חג:                             יום שבת            ט"ו בניסן תשפ"ב                         16/04/2022

 

חול המועד פסח: לעובדים החל מהשנה ה-5 לעבודתם חוה"מ על חשבון המוסד.

 

מיום:                             ראשון                ט"ז בניסן  תשפ"ב                        17/04/2022

עד יום:                           רביעי                 י"ט בניסן תשפ"ב                         20/04/2022     

 

ערב חג שני:                    יום חמישי          כ בניסן תשפ"ב                             21/04/2022    

*חג:                              יום שישי            כ"א בניסן תשפ"ב                         22/04/2022

 

 

 

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל:            יום רביעי            ג באייר תשפ"ב              04/05/2022

עובדים 5 שעות

 

*יום העצמאות:                          יום חמישי          ד באייר תשפ"ב               05/05/2022

 

 

ל"ג בעומר:                               יום חמישי          י"ח באייר תשפ"ב            19/05/2022

(וותק מעל שנת עבודה)

 

 

שבועות:

ערב חג                                      יום שבת               ה' בסיון תשפ"ב             04/06/2022

* חג:                                         יום  ראשון           ו'  בסיון  תשפ"א           05/06/2022          

 

 אסרו חג                                    יום שני   יום עבודה רגיל                            06/06/2022

 

 

 

 

 

 

ט.ל.ח

bottom of page