top of page

חזרה לעמוד הבית

DelegationsNeurim2018_03.jpg

תוכניות קשר חטיבת הנעורים ליאו באק

"וכשם שעתיד היהדות בגולה תלוי מעכשיו בקיום ישראל, כך תלוי עתיד מדינת המדינה, עצם קיומה, בטחונה

 ושלומה וביתר שאת, מילוי יעודה ההיסטורי ביהדות העולמית" (דוד בן גוריון)

בחטיבת הנעורים פועלות תכניות קשר עם קהילות יהודיות מרחבי העולם. מטרת תכניות הקשר היא פיתוח זהות

יהודית וישראלית, היכרות עם צעירים מתרבויות שונות, הרחבת אופקים ועיצוב התלמידים כאזרחי העולם בעלי פתיחות מחשבתית.

תכניות הקשר כוללות מפגשי הכנה, לימוד על ארץ קהילת היעד, שיחות ופעילויות ברשת עם קהילת היעד והתבוננות ובירור הזהות היהודית והישראלית של התלמיד.

תכניות הקשר פועלות עם קהילות יהודיות בברלין ובבוסטון .

בתקופת הקורונה המשכנו לקיים קשרים אלה באופן מקוון באמצעות מפגשי זום, החלפת מכתבים וקיום טקסי וידאו משותפים

DelegationsNeurim2018_02.jpg
DelegationsNeurim2018_01.jpg
bottom of page