top of page

חזרה לעמוד הבית

אישה ממלאת טפסים

הליך הרישום לגני הילדים

מועד רישום פורמאלי הינו במהלך חודש פברואר. באמצעות חתימה על חוזה ותשלום מקדמה על חשבון החודש הראשון.

אך כיוון שהביקוש עולה על ההיצע, אנו מאפשרים רישום של מעוניינים ברשימת המתנה מחודש ספטמבר שנה מראש.

ישנה עדיפות לאחים של ילדים אשר כבר רשומים במרכז חינוך ליאו באק.

כמו כן, עדיפות לילדים של עובדי מרכז חינוך ליאו באק.

 בחודש פברואר אנו מזמינים לרישום מתוך רשימות ההמתנה.

טלפונים לפנייה ישירה:

יפית מרקוביץ- מנהלת חטיבת הגיל הרך, 04-8300523.

נגה דגן- מזכירה, 04-8300523, noga@leobaeck.org.il

bottom of page