1/9

הרב אופק מאיר

מנהל כללי

מר מאיר אזרי

סמנכ”ל למינהל ופיתוח

הגב' דפנה יעקובוביץ'

מנהלת החטיבה העליונה

מר ערן ברסלר

מנהל חטיבת הנעורים

ד"ר לולי שטרן

מנהלת חטיבת כיתות היסוד

הרב גבי דגן

רב קהילת "אהל אברהם"

הגב’ סמיה דיאב

מנהלת מתנ"ס ליאו באק

הגב' עדלה פרח-מאהלי

רו"ח ומנהלת כספים

מר בנג'י מאור

מנהל אגף פיתוח משאבים ויחסי ישראל-תפוצות

מרכז חינוך ליאו באק | דרך צרפת 90, חיפה | 04-8300500