top of page

הרב אופק מאיר

מנהל כללי

RabbiOfek2017.jpg

הגב' דפנה יעקובוביץ'

מנהלת החטיבה העליונה

DafnaY.jpg

מר ערן ברסלר

מנהל חטיבת הנעורים

DSC_1428_1.JPG

ד"ר לולי שטרן

מנהלת חטיבת כיתות היסוד

LuliStern.jpg

הגב' יפית מרקוביץ'

מנהלת הגנים

Yafit.jpeg

הרבה אשרת מורג
רבת מרכז חינוך ליאו באק

Rabbi Oshrat Morag.jpeg

הגב' עדלה פרח-מאהלי

רו"ח ומנהלת כספים

AdlaF.jpg

מר בנג'י מאור
מנהל אגף פיתוח משאבים ושותפויות

BenjyMaor.jpg

ד"ר דפנה הרן
ראש תחום מחוננים ומצטיינים

דפנה הרן.jpg

מר קובי שוורצבורד

מנהל תחום מדעים וטכנולוגיה

Kobi 1.jpeg
bottom of page