1/9
החטיבה לגיל הרך
חטיבת כיתות היסוד
חטיבת הנעורים
חטיבה עליונה
מתנ"ס
מרכז הספורט
בית הכנסת אהל אברהם
Show More

מרכז חינוך ליאו באק | דרך צרפת 90, חיפה | 04-8300500