top of page
כיתת הגן הראשונה של ליאו באק
כיתה א' עם גב' אגוזי מנהלת היסודי שנת תשכ"ו

מרכז חינוך ליאו באק נקרא על שמו של הרב ד"ר ליאו באק (1873-1956), אשר שימש כרבה של הקהילה הליברלית של יהודי גרמניה טרם מלחמת העולם השנייה, ונחשב למנהיגה הרוחני של יהדות גרמניה בתקופת השלטון הנאצי. לאחר המלחמה שימש כנשיא האיגוד העולמי של היהדות המתקדמת.

 

ראשיתו של מרכז החינוך היא בגן ילדים ובית ספר יסודי בשם "הלל", שייסד הרב ד"ר מאיר אלק בשנת 1938. ד"ר אלק היה תלמידו של ליאו באק ופעל ברוח משנתו הליברלית, כאשר לצד ערכי ההשכלה הכללית דאג לטיפוח הזיקה ליהדות. בשנת 1947 במהלך ביקור של הרב ליאו באק בחיפה, הוא נאות להסבת שם בית הספר על שמו.

 

כיום ליאו באק הוא מרכז חינוך בו מתחנכים כ- 2,500 תלמידים וכולל חטיבה לגיל הרך, חטיבת כיתות יסוד, חטיבת נעורים וחטיבה עליונה. בנוסף פועל בקמפוס בית הכנסת אוהל אברהם ובו קהילה רפורמית תוסס ומתנ"ס ומרכז ספורט המשרתים כ- 25,000 בתי אב מכל רחבי חיפה.

 

מרכז החינוך רואה את שליחותו בחינוך דור וביצירת קשר בין הדורות לאור ערכי היהדות והציונות. החזון הוא בניית קהילה רגישה לצרכי החברה הישראלית ולצרכי הפרט, שתהיה מושתתת על לימוד, תרבות, רוחניות ותיקון עולם.

bottom of page