top of page

חזרה לעמוד הבית

גני אמיל זולא (אמיל זולא 12א')

גני הקמפוס המרכזי

תינוקייה

גן שעורה

אחראית: אילנית שמואל.

גילאי הילדים: שנה וחודשיים עד שנתיים.

 

שעות הפעילות בגן:

הלימודים מתקיימים שישה ימים בשבוע.

בימים א'-ה' בין השעות 7:00-17:00, ביום ו' 7:00-12:30.

תינוקיית ליאו באק- גן השעורה
פעוטון

גן זית

שם הגננת: בתיה הינדין.

גילאי הילדים: שנתיים-שנתיים ושמונה חודשים.

 

שעות הפעילות בגן:

הלימודים מתקיימים שישה ימים בשבוע.

בימים א'-ה' בין השעות 7:00-17:00, ביום ו' 7:00-12:30.

פעוטון ליאו באק- גן הזית
גן חיטה

גן חיטה

שם הגננת: ריקי אברמוביץ’.

גילאי הילדים: שנתיים ותשעה חודשים-ארבע.

 

שעות הפעילות בגן:

הלימודים מתקיימים שישה ימים בשבוע. 

בימים א'-ה' בין השעות 7:00-13:30, ביום ו' 7:00-12:30. 

הגן ממשיך לפעילות צהרון בין השעות 13:30-17:00.

גן צעיר ליאו באק- גן החיטה
גן הגפן

גן גפן

שם הגננות: גלית מהולל, נאוה בר לב.

גילאי הילדים: 4-6.

 

שעות הפעילות בגן:

הלימודים מתקיימים שישה ימים בשבוע. 

בימים א'-ה' בין השעות 7:00-13:30, ביום ו' 7:00-12:30.

הגן ממשיך לפעילות צהרון בין השעות 13:30-17:00.

גן בוגר ליאו באק- גן הגפן
גן תמר

גן תמר

כתובת: דרך צרפת 90, חיפה.

שם הגננת: אילנה שטלהיים.

גילאי הילדים: 4-5.

 

שעות הפעילות בגן:

הלימודים מתקיימים שישה ימים בשבוע.

בימים א'-ה' בין השעות 7:00-13:30, ביום ו' 7:00-12:30.

הגן ממשיך לפעילות צהרון בין השעות 13:30-17:00.

 

גן חובה ליאו באק- גן הרימון
P1160996.JPG
P1160998.JPG
גן רימון

גן רימון

כתובת: דרך צרפת 90 , חיפה.

שם הגננות:  דפנה מזור ואוה מנגר

גילאי הילדים: 5-6.

 

שעות הפעילות בגן:

הלימודים מתקיימים שישה ימים בשבוע. 

בימים א'-ה' בין השעות 7:00-13:30, ביום ו' 7:00-12:30. 

הגן ממשיך לפעילות צהרון בין השעות 13:30-17:00.

 

bottom of page