top of page

חזרה לעמוד הבית

הקדימות המרכזית בתחום החברתי-ערכי

בנייה וטיפוח קשרים וכישורים חברתיים, תוך יישום הערכים

היעדים:

1. טיפוח קשר המושתת על סובלנות, שיתוף פעולה וכבוד הדדי בין כל באי בית הספר.

2. יצירת אווירה נעימה ובטוחה תוך תחושת שייכות.

קשרי תלמידים-תלמידים:

 • תוכנית שנתית לגיבוש כיתתי.

 • הפסקות פעילות: יצירה, הרקדה, ספורט.

 • פעילויות סביב חגים ואירועים: מסיבות, סדרים וטקסים.

 • ארוחות צהריים משותפות.

 • תוכנית סל תרבות: קונצרט, הצגות, מוזיאונים, טיולים.

 • הכנת ברכות וציון ימי הולדת לילדי החודש.

 • פעילויות משותפות שכבתיות ובין-שכבתיות.

 

קשרי מורים-תלמידים:

 • שיחות אישיות.

 • שיעורי חברה, "מפתח הלב".

 • השתתפות בימי הולדת מחוץ לתחום בית הספר.

 • ביקורי בית.

 • התייחסות לתלמיד נעדר.

קשרי מורים-הורים:

 • אחת לחודש: מפגש עם הוועד המרכזי.

 • מעורבות הורים בוועדות: ועדה פדגוגית וועדת תזונה.

 • אחת לחודש מידעון ולוח חודשי.

 • אחת לחודש מפגש בבית המדרש.

 • דיווח שוטף של כל מחנך להורי הכיתה.

 • ההורים שותפים לחוויית קבלת השבת, "בוקר ישראלי", הבדלה ואירועי תרבות.

 • תכתובת במייל ובכתב- "נעים להודיע".

 • ועדים והורים פעילים- שיעורים בכיתות, הפסקות פעילות ויוזמות.

3. טיפוח חינוך ערכי-חברתי.

4. טיפוח קשרים עם הקהילה והתפוצות.

 

חינוך לערכים:

 • שיעורי "יחד".

 • "מפתח הלב"- ערך החודש.

 • "תיבת תהודה".

 • הבדלה.

 • קבלת שבת ופרשת השבוע.

 • תפילה.

 • פעילויות בראי לוח חודשי השנה.

תוכנית פעילות שנתית עשירה ומגוונת של אירועי תרבות והעשרה:

 • סל תרבות: הצגה, מוזיאון, מופע מוסיקלי.

 • פעילויות בראי לוח חודשי השנה סביב חגים וימים מיוחדים (סדר, טקס, מסיבה).

 • מופעי תרבות של תלמידים בוגרים: תיאטרון, "כרמלים", קונצרט.

 

קשרי תלמידי בית הספר עם הקהילה ועם התפוצות:

 • גישור על ידי תלמידי חטיבת הנעורים.

 • פרויקט חונכים "א-חים" עם תלמידי חטיבת הנעורים, בזיקה לחגים.

 • פרויקט "זהירות בדרכים" על ידי תלמידי חטיבת הנעורים.

 • מש"צים- יציאה לטיולים בהדרכת תלמידי תיכון.

 • תפילה ופעילויות עם ילדי גני ליאו באק.

 • קהילת בית הכנסת- תפילה, ימי הולדת וחגים.

 • קשר עם בתי ספר יהודיים בתפוצות במסגרת שיעורי יח"ד "אתה, אני והחגים".

 • התרמות לנזקקים ואיסוף מצרכים ("שישי שוק", "קריאה לצדקה").

 • פעילויות לעידוד מודעות למיחזור ואיכות הסביבה.

רציונאל חברת ערכי
תלמידי ביסודי משחקים כדורגל
תלמידי היסודי בבית הכנסת אהל אברהם
תלמידי כיתות ו' בטיול במדעטק
תלמידי היסודי מציירים על הרצפה
תלמידי היסודי בביקור חולים

מעורבות חברתית

"על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים"

(אבות א' ב')

"התורה"- ההיבט הקוגניטיבי

מערכת ערכים, חוקים ואמונות המהווה את התשתית הרעיונית במהלך חיינו. מתפקידנו לנכס, ללמוד וללמד אותה מחדש בכל דור ודור. התורה אינה רק הידע מנחלת העבר, אלא אף הרצון, הסקרנות והשאיפה ליצירת ידע ומיומנויות ההכרחיות לקיום בחברה המודרנית.

 

"העבודה"- ההיבט הרגשי רוחני

התהליכים הרגשיים והרוחניים הלוקחים חלק במסכת חיינו בתפילה, בשירה, באומנות, במדיטציה, בשתיקה ובהתייחדות. היא מאפשרת לחוות את הידע שזה עתה נרכש "בתורה" ולהפכו מחיצוני למשמעותי, רלוונטי וקיומי.

 

"גמילות חסדים"- ההיבט ההתנהגותי

התהליכים החברתיים הכוללים עשייה כלפי הזולת. 

הידע הנרכש "בתורה", והמעובד "בעבודה" חוזר לחברה במעשים טובים, רגישות, אחריות, סולידאריות וערבות הדדית.

מעורבות חברתית
תלמידי היסודי בבוקר ישראלי

בוקר ישראלי

מידי שבוע ביום שישי בבוקר בשעה הראשונה מתכנסים כל תלמידי/ות חטיבת כיתות היסוד לבוקר שכולו שירה.

בכל שבוע ישנו נושא מיוחד בהלימה לפרשת השבוע, לערך החודש, למועדי השנה, לתכנים אקטואליים ולאומנים ומשוררים שונים.

בוקר ישראלי
bottom of page