top of page

חזרה לעמוד הבית

זכויות וחובות התלמיד

זכויות וחובות התלמיד

זכויותיו של התלמיד:

 1. להיות מיודע לגבי תכני "חוק זכויות התלמיד" משנת 2004 ולממש זכויות אלה.

 2. להיות שותף בדעה, בביקורת בונה ובמעשה בעיצוב תרבות בית הספר. 

 3. להיות מיודע לגבי מצבו הלימודי, המשמעתי והישגיו האישיים.

חובותיו של התלמיד:

 1. להשתתף בשיעורים ושיעורי השלמה הניתנים בתחום האקדמי.

 2. להשתתף בהעשרות בתחום חברתי-ערכי-תרבותי במסגרת שעות הלימודים ואחריהן (הצגות, סדנאות, מפגשים עם אורחים, שעות חינוך, סל תרבות, ימי עיון וכו').

 3. לעשות כמיטב יכולתו במישור האקדמי, ולגלות יחס חיובי למטלות המלוות תחום זה.

 4. לקבל את נהלי בית הספר, כפי שנקבעו באמנה, ולנהוג על פיהם.

 5. להשתתף בתכנית תלת שנתית לפיתוח מנהיגות ומעורבות חברתית לקראת תעודת בגרות חברתית.

כל תלמיד מוזמן לקחת חלק:

 1. בהכנת אירועים בית-ספריים ובביצועם. 

 2. בייצוג הכיתה, השכבה ובית הספר בפני גורמי פנים וחוץ כחבר במסגרות של חברת התלמידים (ועד כתה, מועצת שכבה, מועצת תלמידים) או כאדם פרטי.

 3. כעובד בהתנדבות או בשכר במסגרות השייכות למרכז חינוך ליאו-באק (אור קולי, תחזוקה, מרכז ספורט, מתנ"ס).

 4. כחבר לקבוצה נבחרת, המייצגת את ביה"ס בפני גורמי פנים וחוץ (נבחרות ספורט, להקת ייצוג, משלחות וכו').

 

מועמדותו של כל תלמיד לתפקיד בתחומי מרכז חינוך ליאו באק תישקל תוך התחשבות ביחסו ללימודים ולנהלי בית הספר.

אמנה ונהלים

אמנה בית ספרית ונהלים

 

פרק 1. נוהלי יום יום

צוות המבוגרים המקצועי הוא הגוף המוביל את מרכז חינוך ליאו באק להישגיו הלימודיים והחברתיים. עליו לשמש דוגמה ביישום העקרונות ובחינוך לקראתם. עיני הדור הצעיר צופות בנו, בצוות המבוגרים, יום יום ושעה שעה, ועלינו להאמין בעקרונותינו, להתמיד ביישומם ולכבד את תלמידינו. חברת התלמידים של בית הספר מאמינה בפיתוח יחסי אמון והערכה בין המבוגרים למתבגרים, מאמצת את ערכי היסוד של בית הספר ושותפה ליישומם בחיי היומיום.

אנו, מבוגרים ומתבגרים כאחד, מאמינים בתמיכה ובעידוד פעילות חברתית ותרבותית של התלמידים ובצורך להגיע לאיזון הנכון בין התחום הלימודי והחברתי.

על מנת לקיים במרכז חינוך ליאו באק אורח חיים, המתאים לאזרחים בחברה דמוקרטית, יש לשמור על איזון בין מידת חופש הפרט לבין קיום כללי סדר בסיסיים. לפיכך אנו, תלמידים ומורים, מצהירים במשותף על עמדותינו בנושאים החינוכיים והחברתיים הבאים:

1.1 הופעה חיצונית

 1. הופעתם החיצונית של באי המקום, מבוגרים ומתבגרים כאחד, חייבת להיות הולמת את המסגרת החינוכית. 

 2. יש להגיע לבית הספר ליום הלימודים ולבחינות בגרות בלבוש הולם: לא גזור ולא קרוע. לבוש הולם הינו חולצת שרוול ללא מחשוף, מכנסיים או חצאית עד הברך. אין להגיע בחולצות ללא שרוול. חשיפת הבטן אסורה!

 3. אין להגיע בכפכפים פתוחים ואין להסתובב יחפים! 

 4. תלמיד שלבושו אינו נאות, לא יוכנס לשיעור ותירשם לו היעדרות משיעור זה.

 5. תלמיד שיימצא בבית הספר בלבוש שאינו הולם, יקבל הערת משמעת.

 6. בסמכות נציג ההנהלה לשלוח את התלמיד לביתו כדי להחליף לבוש. התלמיד חייב לחזור לבית הספר, כשהוא לבוש בהתאם.

1.2 עישון

 1. העישון הוא תופעה הפוגעת בבריאות המעשן והסובבים אותו. יש להילחם בתופעה זו.

 2. העישון אסור על תלמידים, מורים ועובדים הן בשטח בית הספר, לרבות במרכז הספורט, והן בפעילויות בית הספר, המתקיימות מחוץ לשטחו.

 3. תלמיד שיימצא מעשן, ייקרא לשיחת הבהרה עם נציג ההנהלה או המחנך/ת, יישלח מכתב ליידוע ההורים ותירשם לו הערת משמעת. 

 4. אם תישנה התופעה, יושעה התלמיד מיום לימודים.

1.3 סדרי השיעור

 1. אווירה נעימה, עניין וכבוד הדדי הִנם תנאי הכרחי לקיומה של סביבה לימודית חינוכית. ההתנהגות בכיתה חייבת לקדם את מהלך השיעור. אנו מאמינים כי יש לשמור על רמת לימודים גבוהה, וכי שיעורי הבית נועדו לבסס את הנלמד בכיתה, לפתח יכולת לימוד עצמית ולהעלות את רמת הדיון בכיתה. 

 2. על התלמיד להגיע מוכן לשיעורים ולהיות מצויד בעזרים הנדרשים לקיומו (מחשבון, מילון, ספר לימוד וכד').

 3. אין לפטפט במהלך השיעור.

 4. ניקיון הכיתה, המראה והאסתטיות של בית הספר הם ראי ליושבים בו. 

 5. התלמידים ידאגו לניקיון הכיתה לפני תחילת השיעור. לא יחל שיעור בכיתה מלוכלכת ובלתי מסודרת. 

 6. בסיום יום הלימודים ידאגו התלמידים והמורה המלמד להרמת הכיסאות ולכיבוי האורות והמזגן.

 

1.4 ציוד בית הספר

 1. יש לשמור על ציוד בית הספר, ניקיונו ושלמותו ולטפח את מראה בית הספר וסביבתו.

 2. כל הגורם להשחתת ציוד בבית הספר, יצטרך לשאת בתשלום הנזק מיידית. עמדות המורה הממוחשבות מיועדות לשימוש המורים בלבד.

 

1.5 דיוק

 1. איחור לכיתה פוגע במהלך התקין של השיעור וגורם לבזבוז זמן יקר.

 2. יש להקפיד על דיוק בכניסה לשעורים ובסיומם. על התלמיד להיות בכיתה עם הישמע הצלצול.

 3. תלמיד שיכנס לכיתה אחרי שהמורה בכיתה ייחשב כאיחור.

 4. איחור ייחשב כניסה לכיתה לאחר כעשר דקות מתחילת השיעור.

 5. איחר התלמיד - יירשם איחור אצל מורה המקצוע.

 6. איחר התלמיד יותר מעשר דקות - יירשם לו חיסור.

 7. תלמיד, שקיבל מחבר צוות ניהול או המחנך אישור המצדיק את האיחור, ייכנס לכיתה מצויד באישור.

 8. ארבעה איחורים לשיעורים במקצוע ייחשבו כמנת היעדרות במקצוע זה. כל שלושה איחורים נוספים – מנה נוספת.

 9. מורה המקצוע יעקוב אחרי מספר האיחורים של התלמיד. צבר התלמיד שלושה איחורים, יידע המורה את המחנך ואת ההורים.

 10. המחנך יעקוב אחר מספר האיחורים המצטבר של התלמיד. יעלה מספר האיחורים על חמישה, יזמן המחנך את ההורים לשיחה.

 

1.6 נוכחות בשיעורים

 1. המפגש בין המורה לתלמידים בשיעור הוא בסיס לתהליך הלמידה בבית הספר, ולכן נוכחותו של התלמיד בשיעור היא חובה.

 2. תהליך הלמידה מוערך על-ידי המורה בציון, ולכן נוכחותו של התלמיד בשיעור מהווה מרכיב חשוב בציון הניתן לתלמיד. היעדרות משיעור עלולה לפגוע בציונו של התלמיד במקצוע. 

 3. הורדת הציון במקצוע תתבצע לפי הטבלה הבאה:                                          

מנות*     שינוי בציון

2-1          0

3-2          5-

4-3          7-

5-4          9-

5 ומעלה   ציון נכשל

*מנת היעדרות- מספר השעות הנלמדות במקצוע כלשהו במהלך שבוע.

 

  4. היעדרות בגין אחת מהסיבות המפורטות להלן תיחשב כהיעדרות מוצדקת:

 • אבל מדרגה ראשונה (שבוע ימים), שמחה מדרגה ראשונה (יום אחד).

 • מחלה כרונית, אשפוז בבית חולים, בדיקות מעבדה וטיפולים הנערכים רק בבקרים, מחלה מעל ארבעה ימים – כנגד הצגת אישורים רפואיים.

 • זימון לצבא, טסט ותיאוריה – יש ליידע מראש את מחנך/ת הכיתה ולהציג את האישורים המתאימים עם החזרה לבית הספר.

 • פעילות בית-ספרית – באישור רכז/ת השכבה.

 • על כל היעדרות של יום מלא יש להודיע מראש למחנך או למזכירות בית הספר. 

 • על היעדרות משיעור בודד יש להודיע מראש למורה המקצוע.

 • תלמיד הנעדר משיעור, חייב להשלים את החומר הנלמד ולהכין את שיעורי הבית שניתנו באותו שיעור.

 • בסמכות רכז/ת השכבה להגביל את מספר היעדרויותיו של התלמיד בגין פעילות בית ספרית. 

 • היעדרות מסיור לימודי במקצוע מסוים תיחשב כמנת היעדרות באותו מקצוע.

 • תלמיד שייעדר מפעילות חברתית-תרבותית-ערכית ללא הצדקה, ייענש.

 • אין לנסוע לחו"ל בימי הלימודים, פרט למקרים יוצאי דופן שחייבים אישור מראש מהנהלת בית הספר.

 • חישוב ההיעדרויות של מחצית ב' יחל מיד עם הגשת הציונים לתעודת מחצית א'.

 • אין להסתובב במסדרונות בזמן השיעורים. תלמיד שלא נוכח בכיתה חייב להימצא בחדר התלמידים או בספרייה.

 • אין לעזוב את שטח בית הספר בשום מקרה, לרבות בשעות חלון, אלא אם ניתן אישור לכך על-ידי המחנך או נציג ההנהלה. תלמיד העוזב את שטח בית הספר בשעות הלימודים חייב להירשם במזכירות בית הספר ולקבל את אישור ההורים בכתב או טלפונית.

 • תלמיד שייעדר משיעור ו/או יעזוב את שטח ביה"ס במשך יום הלימודים בלי לקבל אישור מתאים, יושעה מלימודיו.

 • באחריות התלמיד והוריו להתעדכן באופן שוטף ברישום הנעשה בתכנת "בקשר" דרך האינטרנט.

1.7. הפרת משמעת

 1. לתלמיד הפוגע בסדרי השיעור, בימי שדה, בסיורים לימודיים, בטיולים ובמסעות חינוכיים תירשם הפרת משמעת אצל מורה המקצוע, והמורה יזמנו לשיחה אישית מיד לאחר השיעור. הערת הפרעה תירשם בתכנת בית הספר. אם יישנה המקרה, יעורב מחנך הכיתה ובהיעדרו – רכז/ת השכבה.

 2. כאשר המספר המצטבר של הפרות המשמעת לתלמיד יעלה על שלוש, יזמן המחנך את הורי התלמיד לשיחה בנוכחות רכז/ת השכבה.

 3. פגיעה בסדרי בית הספר: תלבושת, עישון, טלפון סלולרי וכו' והתנהגות שאינה ראויה בכנסים שכבתיים או בית ספריים מוגדרות כהפרות משמעת ותטופלנה על-ידי מחנך/ת הכיתה ובהעדרו/ה על-ידי רכז/ת השכבה.

 4. הפרות משמעת יהוו מרכיב מרכזי במתן הציון בהתנהגות:

             שלוש הפרות משמעת מצטברות- ציון ההתנהגות יהיה טוב.

             חמש הפרות משמעת מצטברות- ציון ההתנהגות יהיה בינוני.

             שבע הפרות משמעת מצטברות- ציון ההתנהגות יהיה טעון שיפור.

 

בסמכותה של ההנהלה לנקוט אמצעי ענישה חמורים במקרה של הפרה חמורה של כללי התנהגות ומשמעת. אלימות כדרך ביטוי אינה מקובלת. יש לחנך ולפעול למניעתה. כל גילויי האלימות יחשבו להפרות משמעת חמורות.

 

1.8. מכשירי טלפון סלולאריים

 1. בכל פעילות לימודית, תרבותית וחברתית-ערכית המתרחשת בבית הספר או מחוצה שימוש בטלפונים ניידים במהלך הפעילות אסורה בהחלט. המכשירים יהיו בתיק בלבד וכבויים.

 2. מכשיר שיימצא מחוץ לתיק, ישמש למשחק, להעברת הודעות או יצלצל ויפריע לפעילות המתקיימת, יוחרם על-ידי המורה האחראי, יועבר למזכירות ויוחזר לבעליו בתום יום הלימודים.

 3. לתלמיד תירשם הערת משמעת. אם יישנה המקרה, יוזמנו הורי התלמיד לבית הספר, והמכשיר יימסר להם.

 4. חל איסור מוחלט להיכנס לבחינות עם טלפון נייד. תלמיד/ה שיימצא בעת המבחן עם טלפון נייד מבחנו ייפסל לאלתר.

 5. נוהלי עבודת התלמידים עם מחשבים ניידים במהלך השיעורים בביה"ס:

       בבית ספרינו מותקנת רשת אלחוטית לנוחות המורים והתלמידים ולצורכי שיפור וקידום דרכי ההוראה והלימוד.

 • השימוש במחשבים ניידים על ידי התלמידים במהלך השיעור מותנה בהסכמת המורה. למורה יש את הזכות המלאה לדרוש מתלמיד או תלמידים להפסיק את השימוש במחשבים ולסגור אותם כדי לזכות בתשומת לבם המלאה.

 • השימוש במחשב נייד נועד לצורכי השיעור והלימודים בלבד. במהלך השיעור רק החלונות המיועדים לצרכיו של השיעור הנלמד יהיו פתוחים. 

 • אין לעשות כל שימוש באתרים לא חוקיים ולא ראויים כגון פורנוגרפיה, הימורים וכד'. 

 • אין לעשות שימוש במחשב או באינטרנט כדי לפגוע ולהציק לאחרים. 

 • כל פריצה לרשת בית הספר, ניסיון להסרת חסימות רשת או חדירה לאתרים שונים אסורה בהחלט. 

 • להנהלת בית הספר יש את הזכות לחסום אתרים שונים העלולים להפריע למהלך העבודה והלמידה.

 • תלמיד שיעשה שימוש במחשב בניגוד להוראות הנ"ל תירשם לו הערת משמעת וייאסר עליו השימוש במחשב עד להודעה חדשה, לשיקול דעתו של הצוות החינוכי. הצוות החינוכי ידון בכל מקרה לגופו ויחליט על העונש הראוי על פי רמת חומרתו.

 

1.9 אכיפה

 1. תלמיד המפר אחד או יותר מנוהלי בית הספר, ייקרא לשיחה עם המחנך/ת ו/או רכז/ת השכבה. אם לאחר השיחה לא ישפר התלמיד את יחסו לנהלים, הוא יהיה צפוי לאחד מהעונשים הבאים:

 • התייצבות לפני שעות הלימוד או אחריהן.

 • השעיה משיעור. 

 • הרחקה מפעילות תרבותית-חברתית-ערכית.

 • עבודה קהילתית או טכנית, שתימשך שלוש שעות לפחות. העבודה תתבצע במרכז חינוך ליאו באק או מחוצה לו אחרי שעות הלימודים.

 • השעיה מיום לימודים. 

 • השעיה עד שלושה ימי לימודים בתיאום עם מנהל/ת בית הספר.

 • השעיה עד עשרה ימי לימודים בתיאום עם המנהל הכללי של מרכז חינוך ליאו באק ועם המפקחת על בית הספר.

 1. במקרים אלה יישלח להורי התלמיד מכתב המפרט את הענישה וסיבתה יחד עם העתק למחנך/ת ולתיק התלמיד.

 2. בסמכות צוות הניהול למנות ועדה כדי לטפל בהפרות משמעת חמורות.

 3. מחובת ההנהלה להודיע בכתב להורים על אפשרות הרחקתו המוחלטת של התלמיד מבית הספר, ובמידת הצורך ליישם אפשרות זו.

פרק 2. נהלי היבחנות

1. מבחנים

 1. אנו מאמינים שהבחינות הן רק מרכיב אחד בקביעת ההערכה של הישגי התלמיד. יש חשיבות לא מבוטלת ליחס התלמיד למקצוע, השתתפותו בשיעור והכנת שיעורי הבית.

 2. בחינות תיערכנה לפי לוח זמנים קבוע מראש לרבעון. התלמידים יקבלו את מועדי הבחינות, שייקבעו על ידי אחראית המערכת, רכזת השכבה ויו"ר וסיו"ר מועצת התלמידים השכבתית, בזמן סביר לפני קיומן. חשוב לציין שבמידה וישנן בקשות אישיות לגבי היבחנות יש לפנות ליו"ר ו / או סיו"ר השכבה והם יעבירו את הבקשה לרכז השכבה.

 3. באחריות המורה והתלמידים להגדיר את חומר המבחן ומבנהו לפחות שבוע לפני קיומו. אם חומר המבחן לא נמסר לכיתה במועד, תיערך הבחינה על חומר שנלמד במהלך התקופה שעברה ממועד הבחינה האחרונה או מתחילת השנה, אם זו בחינה ראשונה בשנת הלימודים.

 4. אין לבקש מאחראית המערכת להוסיף מבחנים ללוח או לשנות את מועדם אלא בהסכמת רוב תלמידי הכיתה (עד עשרה ימים לפני המועד) או בהסכמת כל תלמידי הכיתה, ללא יוצא מן הכלל, אם הוגשה בקשה פחות מעשרה ימים לפני המועד.

 5. כל שינוי בלוח המבחנים יאושר ויבוצע אך ורק על ידי אחראית המערכת בתיאום עם רכז השכבה.

2. בחנים

 1. מטרת הבוחן היא לבדוק את ידיעותיהם של תלמידי הכיתה לגבי החומר שנלמד בשלושת השיעורים האחרונים בלבד (לא כולל את החומר שנלמד ביום קיום הבוחן).

 2. זמן מינימלי לבוחן הוא כ- 10 דקות.

 3. על התלמיד להגיע מוכן לכל שיעור.

 4. לא קיימת הגבלה על מספר הבחנים בשבוע.

 5. בוחן יינתן על שיעורי בית המתרגלים או מסכמים את החומר אשר נלמד בכיתה. 

 6. אין לקיים בוחן למטרה אחרת, כגון ענישה.

3. בחינות מתכונת

הגדרה: בחינת מתכונת היא בחינה מסכמת לקראת בחינת הבגרות הנערכת "במתכונת" בחינת בגרות. 

 1. משקל הציון בה ייקבע על ידי צוות הלימוד ויימסר לתלמיד מראש. היא תשוקלל עם יתר ציוניו של התלמיד וממכלול ציונים אלו ייגזר הציון השנתי של התלמיד.

 2. רכז המקצוע יחליט על בחינת מתכונת לפי הצורך.

 3. יש ליידע את התלמידים לגבי חומר הבחינה ומועדה לפחות ארבעה שבועות לפני קיומה. רכז המקצוע והאחראית על המערכת יקבעו בתיאום עם רכז השכבה את הצורך ביום חופשי לפני הבחינה.

 4. אם הבחינה נערכת בשעות הראשונות של יום הלימודים, הלימודים אחרי הבחינה יתקיימו כסדרם.

 5. לא יתקיים מועד ב' לבחינת מתכונת.

4. החזרת מבחנים ועבודות

מבחנים יוחזרו לתלמידים תוך שלושה שבועות מיום עריכתם, ועבודות תוחזרנה תוך שישה שבועות מיום הגשתן.

ציוניו של התלמיד חסויים. המורה אחראי על שמירת חשאיותם.

 

5. מבחן ליד הלוח

אין לבחון תלמיד ליד הלוח בפני תלמידי הכיתה.

6. מועד ב'

כל תלמיד רשאי לגשת ל- 3 מבחנים במועד ב' בכל מחצית. 3 המבחנים חייבים להיות משלושה מקצועות שונים. תלמיד רשאי לגשת למועד ב' במידה ונבצר ממנו להגיע למועד א' או לשם שיפור ציון. ניתן לשפר ציון הנמוך מ- 70. הציון הסופי הקובע יהיה הציון הגבוה מבין השניים.
לו"ז מועד א' ומועד ב': מועדי ב' יתקיימו בתום סדרת מבחני מועדי א' על מנת לאפשר לכל תלמיד להחליט באיזה מקצוע הוא מעוניין להיבחן. המבחנים במועד ב' יתקיימו במהלך כ- 10 ימים ברצף וזאת כדי לאפשר את בדיקת המבחנים והכנסת הנתונים לתעודות המחצית. ההרשמה למועד ב' תיעשה בטופס מקוון שיישלח לכל תלמידי השכבה עם סיום מבחני מועד א' (לא ניתן יהיה לשנות רישום או להירשם ידנית אצל רכז השכבה או רכז המקצוע) על התלמיד למלא בטופס זה את 3 המקצועות בהם הוא רוצה להיבחן. ההרשמה תהיה פתוחה במהלך 3 ימים בלבד.
תלמיד שלא ימלא אחר הנהלים, לא יוכל להיבחן במועד ב'.​

 1. תלמיד יורשה לגשת במועד ב' לבחינות בארבעה מקצועות שונים, ולא יותר מפעם אחת במקצוע .

 2. מועד ב' ייכתב בשעות אחר הצהריים המאוחרות או בשעות הבוקר בימים שבהם לא מתקיימים לימודים. 

 3. תלמיד שנכנס לכיתה וקיבל טופס בחינה, חייב להשלים בחינתו. לא השלים, יהיה ציונו בבחינה זו אפס.

 4. תלמיד אשר ניגש למועד ב' ציונו יהיה ציון מלא ללא שיקלול מועד א'. (הגבוה מבין השניים).

 5. אין מועד ב' לבחינות מתכונת ולמבחנים מסכמים.

 6. על תלמיד שאושר לו לגשת מועד ב', לקחת טופס בקשה לבחינה במועד ב'  ממרכז/ת השכבה ולהחתימו/ה ואת המורה המקצועי.

 7. על התלמיד מוטלת האחריות לוודא את תאריך וזמן  הבחינה ב"מועד ב'" (לוח מודעות).

 8. התלמיד יחזיר את הטופס למרכזת השכבה עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה וייגש לבחינה בתאריך שנקבע.

 9. תלמיד שלא ימלא אחר הנהלים, לא יוכל להיבחן במועד ב'.

 

6. העתקה בבחינה, בעבודות ובשיעורי בית

 1. אנו מאמינים שהעתקת שיעורי בית, עבודות והעתקה בבחינה הן תופעות הפוגעות במערכת האמון והקשר הטוב שבין המבוגרים והמתבגרים, מפרות את שוויון ההזדמנויות וראויות לגינוי.

 2. תלמיד שיעתיק בבחינה- בחינתו תיפסל ויישלח מכתב יידוע להורים. העתקה נוספת תגרור השעיה מיום לימודים. אם למרות כל הנעשה, התלמיד יעתיק פעם נוספת, יזומנו התלמיד והוריו לשיחה עם ההנהלה, ותישקל אפשרות להרחיק את התלמיד לזמן ממושך מבית הספר.

7. ערעור על ציון בחינה

 1. תלמיד המעוניין לערער על ציון הבחינה יגיש בכתב למורה המקצועי ערעור מנומק שיצורף לבחינה תוך שלושה ימי לימוד ממועד החזרת הבחינה.

 2. תשובה לערעור תינתן לתלמיד על ידי מורה המקצוע תוך שלושה ימי לימוד ממועד הגשתו.

 3. אם התשובה לערעור אינה מספקת, רשאי התלמיד להגיש את הערעור למרכז/ת המקצוע תוך יומיים ממועד מתן תשובת המורה המקצועי.

 4. בסמכותו/ה של מרכז/ת המקצוע להעריך מחדש את כל הבחינה. תשובה מסכמת וסופית על הערעור תימסר לתלמיד על ידיו/ה תוך שלושה ימי לימוד ממועד הגשת הערעור למרכז.

פרק 3: הצטיינות בלימודים ובתחום החברתי

בתחום הלימודי

תלמידים מצטיינים שהישגיהם ראויים להערכה יקבלו תעודת הצטיינות בתום שנת הלימודים.

 

הצטיינות יתרה: ממוצע 94.51

הצטיינות: ממוצע 90-94.50

בכיתות מב"ר: הצטיינות בלימודים ממוצע מ- 85

ההצטיינות בלימודים תקבע על פי ממוצע משוקלל של התלמיד הלוקח בחשבון את מספר יחידות הלימוד בהן לומד התלמיד.

הצטיינותו של התלמיד בלימודים תקבע תוך התייחסות לציוני התנהגותו. 

קבלת תעודת הצטיינות בלימודים מותנית בציון בהתנהגות, דהיינו הציון בהתנהגות הינו טוב מאוד.

בתחום החברתי

הצטיינות חברתית

הצטיינות חברתית- מסלול תעודת הבגרות החברתית- החטיבה העליונה:

ההתנדבות במסגרת השעות האישיות מתקיימת לאורך כל השנה בהיקף של 3 שעות שבועיות. ההתנדבות הקבוצתית תתקיים במועדים קבועים במהלך שנה"ל.

 

התכנית מחייבת את כל תלמידי החטיבה העליונה ומהווה תנאי לקבלת תעודת בגרות.

על פי חוקי משרד החינוך- תלמיד חייב לפעול במשך שלוש שנים במסגרת אישית וקבוצתית וכתיבת רפלקציה.

כדי לקבל הצטיינות במרכז חינוך ליאו באק תלמיד:

 1. חייב לפעול שלוש שנים (60 שעות מדי שנה).

 2. לקבל הערכות גבוהות במשך שלוש שנים. הציון המסכם בתום שנה"ל הינו טוב מאוד.

 3. חובה לפעול בפעילויות שונות במסגרת בית הספר (טקסים, התרמות, ארגון חגים ומסיבות, פעילות במרכז המנהיגות של בית הספר, פעילות במועצת התלמידים ועוד).

 4. כתיבת רפלקציה מדי שנה ברמה גבוהה.

 

הערה: קבלת תעודת הצטיינות חברתית מותנית בהתנהגות ללא רבב, דהיינו הציון בהתנהגות הינו טוב מאוד.

 

פרק 4: הספרייה הקהילתית-מרכז המשאבים

 1. קבלת מחשב נייד בית-ספרי, ללימוד עצמי או לשיעור בספרייה, מותנית בהתחייבות אישית של התלמיד לקיים את מסמך מדיניות השימוש וכן בהפקדת כרטיס התלמיד עד תום השימוש.

 2. השימוש במחשבי הספרייה נועד בראש ובראשונה למטרות לימודיות וחל איסור על ביצוע כל שינוי בהם.  

 3. על כל תלמיד החובה להזדהות בפני צוות הספרייה, ולהישמע לפניות צוות הספרייה.

 4. התלמיד אחראי לפריטים שהושאלו לו ועליו לשמור על שלמותם וניקיונם. תלמיד יחויב בתשלום במקרה של אובדן או נזק.  

 5. הוצאת חומר למסגרת שיעור או למשך בחינה מותנית בהפקדת כרטיס התלמיד בדלפק ההשאלה עד להחזרתו. יש להחזיר את הפריט מיד בתום השיעור או המבחן.

 6. ניתן להיכנס עם תיקים. שתייה ואכילה אסורים בספרייה.

 7. אין לשוחח בטלפונים סלולאריים ויש לשמור על השקט  על מנת לאפשר אוירה לימודית ונעימה. 

 8. על התלמיד להצטייד בכרטיס התלמיד על מנת לקבל שירותי ספרייה. 

 9. נוהלי היום יום בביה"ס המתייחסים להופעה חיצונית ולהתנהגות חלים גם בשטח הספרייה-מרכז המשאבים, המהווה חלק בלתי נפרד מביה"ס.

 

לוח חופשות

לוח חופשות

פתיחת שנה"ל התשפ"א יתחילו ביום שלישי, י"ב באלול התש"ף, 1.9.2020

ראש השנה:

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התש"ף עד ב' בתשרי התשפ"א, 18 - 20 בספטמבר 2020.

הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"א, 21 בספטמבר 2020.

יום הכיפורים:

ערב החג ויום החג, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשפ"א, 27 - 28 בספטמבר 2020.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשפ"א, 29 בספטמבר 2020.

סוכות:

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשפ"א, 2 באוקטובר 2020, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"א, 11 באוקטובר 2020.

הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשפ"א, 12 באוקטובר 2020.

חג הסיגד*:

יום שני, כ"ט במרחשוון התשפ"א, 16 בנובמבר 2020.

*חג הסיגד הוא יום לימודים, והוא יצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה:

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התש"פ, 24 בדצמבר 2019, עד יום שני, ב' בטבת התש"פ, 30 בדצמבר 2019.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התש"פ, 31 בדצמבר 2019.

פורים:

בימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התש"פ, 11-9 במרס 2020.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התש"פ, 12 במרס 2020.

פסח:

מיום שלישי, ו' בניסן התש"פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16 באפריל 2020.

הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020.

יום העצמאות:

יום רביעי, ה' באייר התש"פ, 29 באפריל 2020.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התש"פ, 30 באפריל 2020.

ל"ג בעומר:

יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12 במאי 2020.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התש"פ, 13 במאי 2020.

חג השבועות:

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 30-28 במאי 2020.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31 במאי 2020.

פגרת הקיץ:

בבתי הספר העל-יסודיים תסתיים השנה ביום ראשון, י' בתמוז התשפ"א, 20 ביוני 2021.

ימי צום:

צום גדליה

יום שני, ג' בתשרי התשפ"א, 21 בספטמבר 2020.

עשרה בטבת

יום שישי, י' בטבת התשפ"א, 25 בדצמבר 2020.

 

תענית אסתר

יום חמישי, י"ג באדר התשפ"א, 25 בפברואר 2021.

 

שבעה עשר בתמוז

יום ראשון, י"ז בתמוז התשפ"א, 27 ביוני 2021.

 

תשעה באב

יום ראשון, ט' באב התשפ"א, 18 ביולי 2021.

 

 

ימי זיכרון ממלכתיים (אינם ימי חופשה):

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

יום ראשון, ל' בתשרי התשפ"א, 18 באוקטובר 2020.

 

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

יום שישי, י"ב במרחשוון התשפ"א, 30 באוקטובר 2020.

 

יום הזיכרון לדוד בן-גוריון ז"ל

יום ראשון, ו' בכסלו התשפ"א, 22 בנובמבר 2020.

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום ראשון, י"ב בטבת התשפ"א, 27 בדצמבר 2020.

 

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום שלישי, י"א באדר התשפ"א, 23 בפברואר 2021.

 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום חמישי, כ"ו בניסן התשפ"א, 8 באפריל 2021.

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום רביעי, ב' באייר התשפ"א, 14 באפריל 2021.

יום הזיכרון לבנימין זאב הרצל ז"ל

יום שני, כ"א באייר התשפ"א, 3 במאי 2021.

bottom of page