top of page

חזרה לעמוד הבית

מתכונת הלימודים בחטיבה עליונה ליאו באק

 

מערכת השיעורים בכיתות י'

כוללת מקצועות הנלמדים בכיתת אם, מקצועות הנלמדים בקבוצות על-פי רמת התלמידים, ומקצועות העשרה.

 

מקצועות הנלמדים בכיתת אם: יהדות, לשון והבעה, ספרות, היסטוריה, ביולוגיה, כימיה, חינוך גופני, שעות חינוך, של"ח.

 

מקצועות הנלמדים בקבוצות: אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה וערבית.

 

מקצועות העשרה: כל תלמיד מקבל שתי שעות העשרה שבועיות על פי בחירתו. התכנית כוללת מגוון תחומים כמו: אומנויות, מדעי המחשב, ספורט, יזמות, וידאו, ועוד.

 

מערכת השיעורים בכיתות י"א

מקצועות הנלמדים בכיתת אם: לשון והבעה, ספרות, תנ"ך, היסטוריה, אזרחות, חינוך גופני, שעות חינוך.

 

מקצועות הנלמדים בקבוצות: אנגלית, מתמטיקה ושני מקצועות בחירה (ראה טבלה).

 

מערכת השיעורים בכיתות י"ב

מקצועות הנלמדים בכיתת אם: ספרות, תנ"ך, היסטוריה, חינוך גופני, שעות חינוך.

 

מקצועות הנלמדים בקבוצות: אנגלית, מתמטיקה ושני מקצועות בחירה (ראה טבלה).

 

מקצועות בחירה בשנה"ל:

כל תלמיד יבחר במהלך לימודיו שני מקצועות מתוך הרשימה הבאה, בהם יבחר להעמיק ולהרחיב.

 

מדעי הרוח

תנ"ך

יהדות

ספרות

היסטוריה

מדעים מדוייקים

פיזיקה

כימיה

ביולוגיה

מחשבים וטכנולוגית מידע

מדעי החברה

מדעי החברה

פסיכולוגיה

גאוגרפיה

כלכלה ומנהל עסקים

לימודי מזרח אסיה: היסטוריה, גאוגרפיה, כלכלה, אמנות, וסינית

אומנויות

תאטרון

אומנות פלסטית

קולנוע (תקשורת)

שפות

ערבית

רוסית

גרמנית

צרפתית

מתכונת הלימודים

עבודות גמר

 

עבודת גמר היא עבודה עצמית עיונית או עיונית מעשית, שהתלמיד רשאי להגישה למשרד החינוך והתרבות בשנת לימודיו האחרונה בבית הספר העל-יסודי, כחלק ממשימותיו לקבלת תעודת בגרות.

בעבודת גמר התלמיד מנסה להתמודד עם סוגיה מדעית מסוימת, להעמיק בה, להבהירה ולסכמה. לא מצופה ממנו חידוש מדעי. לכל תלמיד מנחה אישי המלווה אותו במהלך הכנת העבודה.

 

ההיערכות להכנת העבודות ראשיתה בתחילת כיתה יא'. ההגשה הסופית במהלך כיתה יב' (סוף השליש הראשון).

עבודת גמר שווה בהיקפה ל- 4 יחידות לימוד. במקצוע מוגבר בהיקף של 5 יחידות לימוד – הממירה חובת בחינה בכתב – העבודה מקנה 5 יחידות לימוד.

 

למידע נוסף ולייעוץ יש לפנות לרותי אש – רכזת עבודות גמר

לפנייה בדוא"ל: lib@leobaeck.org.il

לאתר הפיקוח על עבודות הגמר

תחרות מדענים ומפתחים צעירים בישראל

עבודות גמר
לוח צלצולים

מבנה יום הלימודים

bottom of page