1/7

חזרה לעמוד הבית

 

לוח חופשות

פתיחת שנה"ל התש"ף תתחיל ביום ראשון, א' באלול התשע"ט, 1/9/2019.

ראש השנה:

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים ראשון, שני ושלישי, כ"ט באלול התשע"ט עד ב' בתשרי התש"פ, 29-30 בספטמבר 2019 ו- 1 באוקטובר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019.

יום הכיפורים:

ערב החג ויום החג, הימים שלישי ורביעי, ט'-י' בתשרי התש"פ, 9-8 באוקטובר  2019.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, י"א בתשרי התש"פ, 10 באוקטובר 2019.

סוכות:

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום ראשון, י"ד בתשרי התש"פ, 13 באוקטובר 2019, עד יום שלישי, כ"ג בתשרי התש"פ, 22 באוקטובר 2019.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ד בתשרי התש"פ, 23 באוקטובר 2019.

חג הסיגד*:

יום רביעי, כ"ט במרחשוון התש"פ, 27 בנובמבר 2019.

*חג הסיגד הוא יום לימודים, והוא יצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה:

מיום שלישי, כ"ו בכסלו התש"פ, 24 בדצמבר 2019, עד יום שני, ב' בטבת התש"פ, 30 בדצמבר 2019.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ג' בטבת התש"פ, 31 בדצמבר 2019.

פורים:

בימים שני, שלישי ורביעי, י"ג, י"ד ו-ט"ו באדר התש"פ, 11-9 במרס 2020.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ט"ז באדר התש"פ, 12 במרס 2020.

פסח:

מיום שלישי, ו' בניסן התש"פ, 31 במרס 2020, עד יום חמישי, כ"ב בניסן התש"פ, 16 באפריל 2020.

הלימודים יתחדשו ביום שישי, כ"ג בניסן התש"פ, 17 באפריל 2020.

יום העצמאות:

יום רביעי, ה' באייר התש"פ, 29 באפריל 2020.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ו' באייר התש"פ, 30 באפריל 2020.

ל"ג בעומר:

יום שלישי, י"ח באייר התש"פ, 12 במאי 2020.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, י"ט באייר התש"פ, 13 במאי 2020.

חג השבועות:

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים חמישי, שישי ושבת, ה'-ז' בסיוון התש"פ, 30-28 במאי 2020.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ח' בסיוון התש"פ, 31 במאי 2020.

פגרת הקיץ:

בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום שישי, כ"ז בסיוון התש"פ, 19 ביוני 2020.

ימי צום:

צום גדליה

יום רביעי, ג' בתשרי התש"פ, 2 באוקטובר 2019.

עשרה בטבת

יום שלישי, י' בטבת התש"פ, 7 בינואר 2020.

 

תענית אסתר

יום שני, י"ג באדר התש"פ, 9 במרס 2020.

 

שבעה עשר בתמוז

יום חמישי, י"ז בתמוז התש"פ, 9 ביולי 2020.

 

תשעה באב

יום חמישי, ט' באב התש"פ, 30 ביולי 2020.

 

 

ימי זיכרון ממלכתיים (אינם ימי חופשה):

יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל

יום שלישי, ל' בתשרי התש"פ, 29 באוקטובר 2019.

 

יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל

יום ראשון, י"ב במרחשוון התש"פ, 10 בנובמבר 2019.

 

יום הזיכרון לדוד בן-גוריון ז"ל

יום רביעי, ו' בכסלו התש"פ, 4 בדצמבר 2019.

ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל

יום חמישי, י"ב בטבת התש"פ, 9 בינואר 2020.

 

יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל

יום חמישי, ט' באדר התש"פ, 5 במרס 2020.

 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום שלישי, כ"ז בניסן התש"פ, 21 באפריל 2020.

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל

יום שלישי, ד' באייר התש"פ, 28 באפריל 2020.

יום הזיכרון לבנימין זאב הרצל ז"ל

יום שני, י' באייר התש"פ, 4 במאי 2020.

מרכז חינוך ליאו באק | דרך צרפת 90, חיפה | 04-8300500