top of page

חזרה לעמוד הבית

חינוך חברתי

חינוך חברתי

 

החינוך החברתי בבית הספר מורכב משני חלקים המשלימים האחד את השני- ההיבטים הרשמיים המתרחשים בתוך תכנית הלימודים (להלן החינוך הפורמלי) וההיבטים המתרחשים בשיעורי החינוך, בפעילות "שיר של יום" ועוד (חינוך בלתי פורמלי/משלים). החינוך החברתי מקיף את שני החלקים אך עיקר הפעילות מתמקד בזה המתרחש מחוץ ולצד תכנית הלימודים. בשני החלקים המרכיבים את השלם מדובר בקיומו, חיזוקו ועידודו של דיאלוג בין המורה לתלמידים על מרכיבי זהות, דילמות ערכיות, מקומם של הדת והלאום בחיי היחיד ובחיי העמים החיים בישראל, דילמות אקטואליות ועוד. החינוך החברתי מהווה את תמצית שאיפתו של בית הספר לחנך את תלמידיו להיות אנשים ערכיים ואחראיים המגלים אכפתיות כלפי העולם הסובב אותם ורצון לשנותו לטובה. להלן כמה ממרכיביו של החינוך החברתי:

 

סל תרבות

סל התרבות מהווה את המופעים אותם מזמין בית הספר על מנת שהתלמידים יצפו ויפיקו ערך מוסף. מדי שנה מתקיים דיון מהם המופעים שיתרמו לתלמידים יותר מכל. מהם המופעים שהבאתם לבית הספר יוסיפו על תכנית הלימודים והחינוך הקיימת וישלים אותן. דוגמא לפעילות כזו היא הבאתו של אומרי טגאמלק אברה- סופר ממוצא אתיופי שנפגש עם התלמידים על מנת לספר על הספר שהוציא המתאר את חוויותיו האישיות מהמסע לארץ ישראל והקליטה בארץ. את הבחירה במופעים עורכים תלמידים ומורים גם יחד לאחר שהקדישו חלקים נרחבים מהקיץ לצפייה בהם.

תנועות נוער

חטיבת הנעורים ליאו באק מעודדת את תלמידיה לקחת חלק בפעילות בתנועת נוער. אנו פועלים בשיתוף עם מגוון תנועות נוער- הצופים, הנוער העובד והלומד, צופי ים, תנועת תרבות, נוער תל"ם, כנפיים של קרמבו וחוגי סיור.

לתנועות הנוער ישנה תרומה משמעותית לפיתוח ערכי מנהיגות ואחריות בקרב בני הנוער בישראל ולעיצוב תרבותה של החברה הישראלית.

אנו בחטיבת הנעורים רואים שליחות בקיום קשרי גומלין ארוכי טווח עם תנועות אלה.

פרויקטים קהילתיים

מרכז חינוך ליאו באק שם דגש מרכזי הן על נושא הקשר לקהילה המקיפה את בית הספר והן לנושא העצמת ההתנהגות המנהיגה בקרב תלמידיו. זו הסיבה שלפרויקטים הקהילתיים ישנו מקום חשוב כל כך. בכל שנה בוחרים למעלה ממאתיים מתלמידי החטיבה לקחת חלק בפעילויות התנדבותיות במוסדות שונים בשכונה ובעיר. התלמידים, המהווים כמעט כשליש מתלמידי החטיבה מובילים פעילות כנגד סמים ואלכוהול בחטיבה, נפגשים עם ניצולי שואה ומשמרים את סיפוריהם, מסייעים לילדי בתי הספר היסודי השכנים, מתנדבים במועצת התלמידים וכהנה וכהנה פעילויות שהם כלל אינם מחוייבים לקחת אותן אלא עושים זאת מרצונם הטוב בלבד. את הפרויקט מובילות השנה מעין בן אבו ודורה זילברמן.

"הכרמלים"

להקת בית הספר הוותיקה של חטיבת הנעורים, המורכבת מתלמידי שלושת השכבות.

חברי הלהקה לומדים, יוצרים, רוקדים ושרים במגוון סגנונות. הלהקה מופיעה באירועים שונים בבית הספר ומחוצה לו, ומבצעת חזרות והקלטות באולפני הקלטות מקצועיים.

“שיר של יום”

פעילות "שיר של יום" פותחת את יחידת הלימוד הראשונה מדי יום, ואורכה כ- 15 דק'. מטרתה היא ליצור פתיחת יום ייחודית במגוון נושאים מעולמות תוכן שונים. בימים שני וחמישי מוקדש שיר של יום לקריאת ספר.

מגדר וזכויות אדם

קבוצת מנהיגות, המורכבת מבנים ומבנות בחטיבת הנעורים, אשר עוסקת בהובלת תכנים חברתיים בנושאי מגדר, שוויון זכויות, זכויות האדם וקידום מעמד האישה. הקבוצה לוקחת חלק פעיל בעיצוב מרחב החיים בחטיבת הנעורים.

גמ"ח

מדי יום חמישי אחת מכיתות בית הספר יוצאת לפעילות אריזת מוצרי מזון  למשפחות נזקקות, המוכרות על ידי משרד הרווחה. הכיתה עוברת תהליך חינוכי על חשיבות המעשה ועל הושטת יד לחלש.

מועצת התלמידים

המועצה הינה גוף מנהיגות תלמידים אותנטי, משפיע ולומד. מועצת התלמידים מפעילה ועדות רבות דוגמת ועדת אמנה, ועדת עיתון, ועדת מכירות, ועדת אקטיביזם, ועדת ביקורת ועוד. חברי המועצה לוקחים חלק פעיל בהובלת תהליכים ערכיים, ביצירה ובהוראת תכנים במסגרת שבועות וימים מיוחדים לאורך השנה.

תלמידי חטיבת הנעורים בקבוצת מנהיגות
קבוצת תנועת נוער בפעולה
להקת הכרמלים הצעירים בהופעה
אריזת מוצרי מזון למשפחות נזקקות
ידיים אחת מעל השנייה ביום המאבק באלימות נגד נשים
פיתוח מנהיגות חברתית
פיתוח מנהיגות חברתית

פיתוח מנהיגות חברתית

 

חטיבת הנעורים מעודדת תלמידה למנהיגות, להתנדבות ולמעורבות בקהילה. תכנית הדגל בנושא זה הינה התכנית ל"פיתוח מנהיגות ופיתוח אישי".

 

במסגרת תכנית זו, תלמידי החטיבה מתנדבים בפרויקט קהילתי ופעילים באחת מתכניות המנהיגות, האומנות והספורט, אשר פועלות בחטיבה. למעלה מ- 500 תלמידים מתנדבים ופעילים כל שנה בפרויקטים קהילתיים במגוון תחומים.

 

דוגמאות לפרויקטים בולטים- "עמיתים ומשפיעים", נאמני זיכרון שואה, בית מדרש לצעירים, קבוצת מנהיגות ומגדר, "חברים"- פרויקט משותף עם תלמידי הכיתות התקשורתיות, "יזמים צעירים", גני ילדים, מועדונית, "שגרירים צעירים" ועוד.

 

מועצת תלמידים

מועצת תלמידים

מועצת התלמידים הינה הגוף המייצג של תלמידי בית הספר.

המועצה מורכבת מנציגי הכיתות מכלל בית הספר, אשר נבחרים בבחירות דמוקרטיות. 

המועצה דוגלת בערכים רבים ביניהם שוויון ,כבוד הדדי, נאמנות, שותפות, ייצוגיות ועוד.

חברי המועצה מתכנסים אחת לשבועיים על מנת לדון בעניינים אותם שואפת המועצה לקדם. 

במהלך הישיבות מועלים רעיונות, בעיות, דרכי התמודדות, על מנת לפעול ולמצוא פתרון הולם. 

המועצה אחראית להפקת אירועים במהלך השנה ורואה ערך תרבותי בהפקת אירועים אלו למען התלמידים. 

מתוך המועצה, נבחרים בבחירות דמוקרטיות, חברי פורום מוביל, אשר עליהם מוטלת האחריות להוביל את המועצה ולהנהיג אותה. עם תחילת שנת הפעילות, בונה המועצה תוכנית פעילות שנתית אותה היא מבקשת לקדם. 

המועצה מטפחת ומקדמת מנהיגות צעירה,ומאפשרת לתלמידים להשמיע את קולם ולקחת חלק בעיצוב פני בית הספר. 

המועצה הינה גוף התנדבותי, וחברות בה נעשית שלא לשם רווח אישי. 

חברי המועצה מעניקים מזמנם הפרטי, על מנת לייצג את תלמידי בית הספר, ולקדם את הנושאים הנוגעים לתלמידים בקרב ההנהלה.

 

מטרות המועצה

הקמת קבוצה מובילה של תלמידים,שתייצג את תלמידי בית הספר בפני ההנהלה.

מטרת המועצה לקדם ערכי מנהיגות והובלה,ולנפק ייצוג הולם ומגוון של דעות של תלמידי בית הספר.

ייצוג הולם של התלמידים,על כל מגוון דעותיהם.

פיתוח מנהיגות צעירה בקרב חבריה,ובקרב כלל התלמידים.

ייצוג התלמידים מול ההנהלה.

קיום פעילות בתחום התוכן ובתחום הערכי, על מנת לקדם את תלמידי בית הספר.

קיום אירועים שונים בתחום החברתי.

 

עקרונות המועצה

המועצה תפעל על פי ערכי הדמוקרטיה. ההחלטות יתקבלו על פי הצבעות דמוקרטיות. כל פעילות המועצה השוטפת תתקיים בהתאם לתקנון המועצה. 

המועצה תפעל למען שיוויון מלא בין חבריה. לא תהייה אפליה מטעמי מין,דת, מגדר, השקפה פוליטית, גיל או כל רקע אחר. 

המועצה הינה גוף אוטונומי על מנת שתוכל למלא את מטרתה כמייצגת התלמידים,על המועצה להישאר בלתי תלויה. המועצה תתוקצב ע"י הנהלת בית הספר, אך אין בדבר זה להשפיע על החלטותיה,מסקנותיה וביקורתה. על המועצה להישאר אובייקטיבית ולקבל את החלטותיה באופן דמוקרטי. 

חברות במועצה נעשית באופן התנדבותי, חברי המועצה יצטרפו למסגרת על חשבון זמנם האישי. עם זאת על כל חבר מועצה להתחייב לפעול על פי כללי התקנון. 

מטרת המועצה לפתח מנהיגות צעירה. המועצה תבחר בעלי תפקידים, אשר יובילו וינהיגו אותה לאורך שנת הפעילות. 

הנושאים בהם תעסוק המועצה לאורך שנת הפעילות, ייבחרו על מנת לשרת את תלמידי בית הספר ולקידום צרכיהם ורצונותיהם.

 

חלק מפעילויות מועצת התלמידים

 • הכנת "ערכת צידה לדרך" לתלמידי שכבת ז' החדשים.

 • סיוע בגיבושון של שכבת ז' בבית שאן .

 • פעילות לקראת חגים: העברת פעילות לחגי תשרי,חנוכה פורים וכו'.

 • פאנל לקראת בחירות ליו"ר המועצה.

 • הפנינג בחירות.

 • העברת מערך שעור בנושא זכויות ילדים ובני נוער.

 • מסיבות – אהבה וסוף שנה.

 • שבוע מהאגדות - בפורים.

 • הפקת שבוע אהבה.

 • חלוקת ברכות ימי הולדת.

 • השתתפות בשני מבצעי חלוקת מזון לנזקקים.

מועצת התלמידים
מועצת התלמידים
מועצת התלמידים בכניסה לחטיבת הנעורים

צוות ח"ח

 

קבוצת מנהיגות חינוך חברתי, בהנחייתה של גילה לוטטי, רכזת החינוך החברתי.

חברי הקבוצה נפגשים מדי שבוע, מקיימים דיונים בנושאים חברתיים, אקטואליים וערכיים ושותפים לחשיבה ועיצוב התכנית החברתית-ערכית בחטיבה. בנוסף, חברי הקבוצה, מקבלים העשרות וכלים לפיתוח מנהיגות, יוזמות אישיות ולצפייה ביקורתית במופעי תרבות ושותפים לבחירת המופעים עבור תלמידי החטיבה.

חברי ח"ח יוזמים ומממשים - יוצרים שירים של יום, ופעילויות העוסקות במעורבות חברתית, אותם הם מעבירים לתלמידי החטיבה.

צוות ח"ח
קבוצת חח 2.jpeg
קבוצת חח 1.jpeg
קבוצת חח.jpeg
bottom of page