top of page

חזרה לעמוד הבית

Top View of Kids Playing
WhatsApp Image 2022-11-15 at 11.40.04.jpeg

גני הילדים של מרכז חינוך ליאו באק

בפיקוח משרד החינוך ובליווי פדגוגי

בואו והצטרפו למצוינות חינוכית בעלת מוניטין של יותר מ-80  שנים!

מרכז חינוך ליאו באק מפעיל 6 מסגרות חינוכיות קהילתיות על פני רצף שש שנתי מגיל שנה ועד גיל שש בחלוקה גילאית.

6 גנים  בשני אשכולות:

 

אשכול גני אמיל זולא

בו קיים כל הרצף החינוכי מגיל שנה ועד גן חובה (כולל).

 

אשכול גני קמפוס

גילאי 4-6.

צוותים מקצועיים ואיכותיים, שיעניקו לילדיכם הרבה חום ואהבה!!!

גנים שהם חוויה ייחודית, ערכית, חינוכית וקהילתית.

שעות הפעילות: 7:00-16:00 (אפשרות להארכה עד 17:00).

 

 • 3 ארוחות מגוונות 
 • מגוון חוגים ייחודיים.
 • עבודה בקבוצות קטנות ובמליאה.
 • העשרה יהודית ברוח התנועה ליהדות מתקדמת.
 • מגוון תכנים ייחודיים לאורך שנת הלימודים. 
 • בגן מתקיים יום לימודים ארוך. 

סדר היום  

בגני הילדים מובנה, ובא לחזק את בטחונו העצמי של הילד והתמצאותו במרחבי הזמן והמקום בגן. סדר יום זה בנוי בהתאם להשקפת עולמו של הצוות החינוכי לגיל הרך ומותאם לצרכי גילם של הילדים.

 • 08:45-07:00   קבלת ילדים + משחקי שולחן/ שטיח.

 • 09:15-08:45   מפגש בוקר.

 • 09:45-09:15   ארוחת בוקר 

 • 11:00-09:45   פינות יצירה, עבודה בקבוצות, משחק חופשי.

 • 11:45-11:00   מפגש אמצע.

 • 12:50-11:45   פעילות בחצר.

 • 13:30-12:50   מפגש סוף יום.

 • 17:00-13:30   צהרון.

 !מספר המקומות מוגבל

נעים להכיר
WhatsApp Image 2022-11-15 at 11.50.10.jpeg
WhatsApp Image 2022-11-15 at 11.34.38.jpeg
WhatsApp Image 2022-11-15 at 11.33.17.jpeg
WhatsApp Image 2022-11-15 at 11.37.17.jpeg

גני הילדים של ליאו באק מעניקים לילד חינוך איכותי וערכי ומשלבים תוכן יהודי, תרבות ישראלית, ופעילות קהילתית אשר בבסיסה שוויון, פלורליזם, הכרה בדמיון הבסיסי בין כל בני האדם תוך דגש על היופי שבהבדל, קבלת השונה והזר בחברה. אנו מאמינים בדיון בין הילדים ובהקשבה בכבוד לכל דעה, חינוך לשיתוף ודמוקרטיה תוך השתתפות פעילה של ילדי הגן בהשפעה על המתרחש.

אנו מאמינים בחינוך לאהבת הארץ ושמירה על איכות הסביבה.

אנו מחנכים למעורבות חברתית ועזרה הדדית. מפתחים רגישות לזולת ורצון לעזור לחלש.

אנו שואפים לשיתוף ההורים ומעורבותם במלאכה החינוכית ובקיום אירועים קהילתיים לכל המשפחה.

אנו מאמינים ביצירת אקלים בו יוכל הילד לבטא עצמו בצורה אינדיווידואלית, ולהיות שותף ומעורב בחוויית הלמידה המעודדת פיתוח אישי.

התפיסה החינוכית של הגנים מושתתים על אינטגרציה של מספר גישות חינוכיות-קהילתיות:

הגישה ההתפתחותית- תפקידו של הצוות החינוכי לספק לילד הזדמנויות ותנאים ללמידה המתאימים לו מבחינה התפתחותית ומאפשר פיתוח מלוא הפוטנציאל הטמון בילד (בהתאמה לנורמות התפתחותיות והן התאמה לכל פרט תוך יצירת איזון ביניהם).

הדגש והמוקד הם על התפתחות של יכולות וכישורים של הפרט בדרכים יצירתיות ואינטלקטואליות.

הגישה האקולוגית- הבנת ההקשר המשפחתי-קהילתי של הילד הכרחית ליצירת איכות חינוכית בגלל השפעתו על התפתחות הילד. יש להכיר את הילד על כל המעגלים הסובבים אותו (משפחה, חברים, קהילה, תרבות), ההורה הינו שותף המהווה חלק מהמערכת החינוכית.

אני מאמין
bottom of page