top of page

חזרה לעמוד הבית

קידוש ברחבת בית הכנסת אהל אברהם

? מי אנחנו

קהילת "אהל אברהם" אשר משכנה במרכז חינוך ליאו באק בכרמל הצרפתי, היא מרכז פעיל ותוסס של היהדות המתקדמת בחיפה, הרואה את ייעודה ביצירת מסגרת ייחודית, שוויונית ופתוחה המזמינה כל איש ואישה מרקעים שונים ומגוונים לחקור, ללמוד ולפתח את זהותם היהודית. קהילת "אהל אברהם" מזמינה את הציבור לחוויה יהודית מתחדשת בטקסי מעגל חיים (חתונות בטקס רפורמי, בר/בת מצווה וכו') ובתפילות בשבתות ובחגים ברוח שוויונית ופלורליסטית.

 

הקהילה מקיימת פעילות תרבותית ויצירתית ענפה, כמו גם פעילויות צדק חברתי.

חברי הקהילה יוצרים פסיפס אנושי מרתק של אנשים הבאים ממקומות ומרקעים שונים.

משרדי הקהילה, ענת שושן , מזכירה: , 050-4447493 04-8300542, ohel@leobaeck.org.il

על הקהילה
ארון הקודש בבית הכנסת אהל אברהם

חזון קהילת "אהל אברהם"

קהילת “אהל אברהם” שמשכנה בבית הכנסת של מרכז חינוך ליאו בק שואפת לבנות קהילה המהווה עוגן להתחברות לזהות היהודית ולחינוך המשפחה ברוח היהדות המתקדמת. תשתית תפיסת העולם היהודית והאנושית של הקהילה הם ארבעת ערכי היסוד: אמת, חסד, צדק ושלום.

ייעוד הקהילה

קהילת “אהל אברהם” רואה את ייעודה ביצירת מסגרת ייחודית, שוויונית ופתוחה המזמינה כל איש ואישה מרקעים מגוונים לראות בה מקום לחקור ללמוד ולפתח את זהותם היהודית.

הקהילה רואה לעצמה שליחות ביצירת חוויה יהודית מתחדשת המתבטא בטקסי מעגל החיים, תפילות החול והמועד הנגישות לכל איש באשר הוא או אישה באשר היא.

הקהילה רואה חובה לעצמה לממש בחיי היום יום הקהילתיים את ערכי היסוד שבחזונה על ידי מעורבות של צדק חברתי ותיקון עולם, חיזוק הקשרים הפנימיים והעמדת חזונה וערכיה לבחינת כל החפץ בהם.

ערכים מרכזיים - אמות מידה

"...חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו..." (תהילים פ"ה 11)

חסד- יהיו במחשבותינו דברינו ומעשינו חסד ורחמים. הקהילה מהווה בית תומך במצבי שמחה כמו בעתות משבר.

אמת- יהיו מחשבותינו דברינו ומעשינו אמת. אנו נוהגים כבוד איש ברעהו, מקבלים את האחר ומהווים מקור להעצמת הפרט.

צדק- אנו רואים מחויבות לעצמנו לקחת חלק בפעילות צדק חברתי ותיקון עולם תוך מעורבות בקהילת ליאו בק ובקהילה הרחבה ומבלי לפגוע בזולת.

שלום- אנו פועלים למען קירוב לבבות בין חברי הקהילה ומחוצה לה. יהיו מעשינו מכוונים להושטת יד לשלום וסובלנות לכל הבאים בקורתנו ולכל הסובב אותנו.

דרכי פעולה

קהילת “אהל אברהם” מקיימת מסגרת לטקסי מעגל החיים ותפילות חול ומועד ברוח היהדות המתקדמת .

הקהילה תעמיד את חזונה וערכיה לרשות מסגרות החינוכיות בגיל הגן ועד התיכון תוך יצירת אפשרויות למעורבות פעילה של הילדים והנוער.

הקהילה תקיים תשתית תרבותית חברתית לחבריה ולכל החפץ בה – ברוח חזונה וערכיה.

הקהילה תציע, תיזום ותבצע פעילויות צדק חברתי ותיקון עולם תוך העצמת מנהיגות חבריה.

חזון
מפת הגעה למרכז חינוך ליאו באק

הנחיות הגעה לבית הכנסת

 

במכונית

לבאים מכיוון תל אביב: משהגעת לחיפה, פנה ימינה ברמזור השני אל דרך צרפת, עלה במעלה הדרך. לאחר מעבר שתי כיכרות ורמזור בהם נסעת ישר, פנה ימינה לכביש (עלייה חדה) המוביל אל החנייה.

 

באוטובוס

ממרכזית חוף הכרמל- קו 115

ממרכזית המפרץ- קו 115

יש לרדת בתחנה הראשונה של רחוב אדמונד פלג, ולהמשיך ברגל לאורך הירידה עד לשער הכניסה לליאו באק.

הנחיות הגעה
בית הכנסת בעת הקמתו

היסטוריה

 

בית הכנסת "אהל אברהם" נחנך בשנת 1978, במרכז חינוך ליאו באק, בשכונת הכרמל הצרפתי בחיפה. בית הכנסת הוקם במטרה לספק מענה יהודי מסורתי לתושבי השכונה. מאז צבר בית הכנסת תנופה וכיום הוא משרת תושבים רבים מהעיר כולה.

:רבני הקהילה 

1978-1985 - הרב גיל נתיב

1985-1988 - הרב בארי שוורץ

1988-1991 - הרב ארני גלאק

1991-1997 - הרב מיכאל מרמור

1997-2001 - הרב ד"ר אדגר נוף

2001-2005 - הרב דן פרת

  2008-2021 - הרב גבי דגן | 2013-2021 - הרבה נעמה דפני-קלן 

 הרבה גילי גדקיהו | 2021-2022 

הרבה אריאלה גרץ ברטוב 2023 עד היום 

היסטוריה
bottom of page