top of page

חזרה לעמוד הבית

עץ זיכרון

 

בשנת 2009, תשס"ט, נחנך בבית הכנסת "אהל אברהם" עץ זיכרון, בתרומת חברי הקהילה אילנה דורפמן והלל קולודנר.

 

ניתן להנציח שמות יקירים ואהובים על גבי העץ:

עלה קטן- 180 ש"ח

עלה בינוני- 360 ש"ח

עלה גדול- 540 ש"ח

לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדי הקהילה, אתי פינקו, מזכירה: 04-8300542, ohel@leobaeck.org.il

tree02.jpg
עץ זיכרון

תרומות מיועדות

 

ניתן לתרום לקהילת "אהל אברהם" עבור מטרה ספציפית, הקרובה ללבכם, למשל, שיפוץ בית הכנסת, סבסוד בר/בת מצווה לילד/ה מיוחדים, מלגה לילדים ונוער להשתתפות בפעילויות הקיץ התנועתית ועוד.

נשמח לשוחח איתכם ולחשוב יחד על הייעוד המתאים לתרומתכם.

תרומות מיועדות
bottom of page