הליך הרישום לגני הילדים

מועד רישום פורמאלי הינו במהלך חודש דצמבר. באמצעות חתימה על חוזה ותשלום מקדמה על חשבון החודש הראשון.

 כיוון שהביקוש עולה על ההיצע, אנו מאפשרים רישום של מעוניינים ברשימת המתנה מחודש ספטמבר שנה מראש.

ישנה עדיפות לאחים של ילדים הרשומים במרכז חינוך ליאו באק ולילדי עובדים.

 בחודש פברואר אנו מזמינים לרישום מתוך רשימות ההמתנה.

טלפונים לפנייה ישירה:

יפית מרקוביץ- מנהלת חטיבת הגיל הרך, 050-7333801

נגה דגן- מזכירת החטיבה לגיל הרך, 050-6907069,

 [email protected]