מרכז חינוך ליאו באק בחיפה שואף לבנות מארג של חינוך וקהילה ברוח ערכי היהדות הליברלית, תוך מחויבות עמוקה לתיקון עולם - צדק חברתי, עזרה הדדית ושוויון הזדמנויות, ולהפיכת החברה הישראלית לחברה דמוקרטית, פלורליסטית, המשותפת לכלל אזרחיה ורגישה לצרכי הפרט.

אנחנו יוזמים ומפעילים קשת רחבה של תכניות למען הקהילה, לצמצום פערים חברתיים ולטיפוח אוכלוסיות מוחלשות, ובדרך זו מובילים שינוי חברתי קהילתי בר קיימא בחברה הישראלית.

* מרכז חינוך ליאו באק מאושר כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

שותפים לדרך

 

לוגו סינסנטי               WRJ
           
יוסטון            מטרווסט