בשעה טובה, ילדיכם עומדים לפני מעבר לחטיבת הנעורים. על פי חוק חינוך, חובה עליכם לרשום את ילדיכם לחטיבת הביניים אליה הנכם שייכים בהתאם לאזור הרישום.

הרישום לחטיבת הנעורים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של עיריית חיפה, שכתובתו: WWW.HAIFA.MUNI.IL 

תלמידים מבתי הספר רמות, טשרניחובסקי וליאו באק יסודי (מרח' דרך צרפת 90 בלבד) אשר מתגוררים בחיפה, יבצעו רישום נוסף באתר של מרכז חינוך ליאו באק – פרטים יימסרו ביום הפתוח.

תלמידים מבתי ספר אחרים, אשר מתגוררים באזור הרישום של חטיבת הנעורים – מתבקשים לפנות למרכז הרישום באגף החינוך של עיריית חיפה, על מנת להסדיר את הרישום לחטיבה.

תלמידים המיועדים לכיתת מחוננים –  יירשמו לחטיבת הנעורים רק לאחר הפניה ומבחן איתור של אגף המחוננים. בשלב ראשון עליכם לבצע רישום לבית הספר אליו אתם משויכים עפ"י אזור מגוריכם, ולאחר קבלת תוצאות המבחן וראיון קבלה – יתבצע רישום מרוכז ע"י מזכירות חטיבת הנעורים ליאו באק.

בקשת העברה לחטיבת הנעורים עבור תלמידים שאינם מאזור הרישום: תלמיד המבקש להגיש בקשת העברה לבית ספר שאינו באזור הרישום שלו, חייב להירשם ראשית לבית הספר האזורי אליו הוא שייך, ורק לאחר מכן להגיש בקשת העברה. בקשת העברה מנומקת ניתן להגיש בכתב לכתובת: מרכז רישום ומידע במערכת החינוך והתרבות של עיריית חיפה, רח' מרכוס 9, חיפה 33283, או בפקס: 04-8357005. ועדת ההעברות תבחן את הבקשה ותעדכנכם בכתב. מוקד מידע - עומד לרשותכם לאורך כל תקופת הרישום: בטלפון: 1-700-507-002, בימים א'-ה' בין השעות 8:00-15:00. ובדואר אלקטרוני: [email protected]

 

img