מהלך הלימודים בחטיבה העליונה

מהלך הלימודים בחטיבה העליונה 1.  מבנה שנת הלימודים לימודי המקצועות המוגברים מתחילים בתחילת כיתה י', על מנת לאפשר שלוש שנים של למידה מעמיקה ומשמעותית ופריסה של העומס הלימודי. בכיתה י' שנת הלימודים תתחלק לשתי מחציות, ...

מהלך הלימודים בחטיבה העליונה

כללי הזכאות לתעודת בגרות ומקצועות הבחירה לתשפ"ה

כללי הזכאות לתעודת בגרות- חוקת הזכאות החדשה בהתאם להחלטת משרד החינוך החל משנת תשע"ה 1/9/2014, לומדים התלמידים על פי הנחיות חוקת זכאות חדשה כתנאי לקבלת תעודת בגרות. מטרת ההנחיות החדשות לאפשר למידה חדשה ומשמעותית תוך שינוי ...

כללי הזכאות לתעודת בגרות ומקצועות הבחירה לתשפ"ה

הצטיינות בלימודים ובתחום החברתי

הצטיינות בלימודים ובתחום החברתי א.    בתחום הלימודי תלמידים מצטיינים שהישגיהם ראויים להערכה יקבלו תעודת הצטיינות בתום שנת הלימודים. הצטיינות ממוצע 92.51 ומעלה הערות: תלמיד רשאי לקבל תעודת ...

הצטיינות בלימודים ובתחום החברתי