ראש השנה:

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התשפ"ג עד ב' בתשרי התשפ"ד , 15-17 בספטמבר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"ד, 18 בספטמבר 2023.

יום הכיפורים:

ערב החג ויום החג, הימים ראשון ושני, ט'-י' בתשרי התשפ"ד, 24-25 בספטמבר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, י"א בתשרי התשפ"ד, 26 בספטמבר 2023.

 

​ימי חופשה בין יום הכיפורים לסוכות:

מיום שלישי, י"א בתשרי התשפ"ד, 26 בספטמבר 2023 ועד יום חמישי, י"ג בתשרי התשפ"ד, 28 בספטמבר 2023.

 

סוכות:

ערב החג וימי החג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשפ"ד, 29 בספטמבר 2023, עד יום שבת, כ"ב בתשרי התשפ"ד, 7 באוקטובר 2023.

הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"ד, 8 באוקטובר 2023.

חנוכה:

מיום ראשון , כ"ז בכסלו התשפ"ד, 10 בדצמבר 2023, עד יום שישי, ג' בטבת התשפ"ד, 15 בדצמבר 2023.
הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה' בטבת התשפ"ד, 17 בדצמבר 2023.

פורים:

הימים ראשון ושני, י"ד עד ט"ו באדר ב' התשפ"ד, 24-25 במרס 2024. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר ב' התשפ"ד, 26 במרס 2024.

פסח:

מיום ראשון, ו' בניסן התשפ"ד, 14 באפריל 2024, עד יום שני, כ"א בניסן התשפ"ד, 29 באפריל 2024. 

הלימודים יתחדשו ביום שלישי, כ"ב בניסן התשפ"ד, 30 באפריל 2024.

 

יום העצמאות:

יום שלישי, ו' באייר התשפ"ד, 14 במאי 2024. 

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשפ"ד.

חג השבועות:

ערב החג והחג, הימים שלישי ורביעי, ה'-ו' בסיוון התשפ"ד, 11-12 ביוני 2024.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ז' בסיוון התשפ"ד, 13 ביוני 2024.

פגרת הקיץ:

השנה תסתיים ביום ראשון, כ"ד בסיוון  התשפ"ד, 30 ביוני 2024.img