מבנה הלימודים

מבנה הלימודים בחטיבת הנעורים בחטיבת הנעורים יום הלימודים הינו לפי מודל "80 הדקות". אורך כל יחידת לימוד הינו 80 דקות. מודל "80 הדקות" מזמן הוראה מגוונת וגמישה ומאפשר למידה משמעותית. במודל זה נלמדים פחות מקצועות לימוד ביום ...

מבנה הלימודים

מקצועות הלימוד

מקצועות הלימוד

מקצועות הלימוד?>