"מטרת החינוך צריכה להיות: אנשים המצטיינים בעצמאות, במחשבה ובמעשה - ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית" (אלברט אינשטיין)                    

כיתות המחוננים בחטיבת הנעורים ליאו באק הינן כיתות על אזוריות, אליהן מתקבלים תלמידים ותלמידות שעברו בהצלחה את מבחני המיון של משרד החינוך לאיתור תלמידים מחוננים במהלך כיתה ו'. הכיתות נועדו לתת מענה לצרכים הייחודיים של התלמידים המחוננים, לטפח את תחומי העניין האישיים שלהם ולאפשר מימוש עצמי בסביבה מאתגרת. הלימודים בכיתות אלו מתנהלים ברמה גבוהה ובאופן מעמיק תוך מתן העשרה לימודית, אישית וחברתית בתחומים ייחודיים. תכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים מתוכננות על פי גישה זו תוך הדגשת הקנייתן של מיומנויות למידה וחשיבה.

 

בנוסף, מתקיימות בכיתה תכניות לימודים ייחודיות, כגון:

  • פיזיקה ומדעי המחשב                                          
  • העשרה במתמטיקה- שילוב פרקים מתוך תכנית "קולומביה" להעמקת ההבנה והחשיבה המתמטית.
  • שיעורי העשרה בתחומי דעת מגוונים- השיעורים בתחומי המדעים, האומנויות, מדעי החברה ומדעי הרוח נלמדים במתכונת סימסטריאלית.
  • תכנית העשרה מחוץ לתכנית הלימודים בשלושה תחומים: אקדמי, כישורי חיים ומיומנויות תקשורת ואומנות ותרבות.
img