כתות המחוננים בחטיבה העליונה

מתוך חזון האגף למחוננים ומצטיינים

" האגף למחוננים ומצטיינים שואף להנחיל ולהוביל תרבות בה המצוינות הנה ערך מרכזי. בחזוננו חולקים בו זמנית ערכים של מצוינות  אישית ואנושית, התעלות ומובילות תוך מחויבות ורגישות לחברה. אנו מחויבים ליצירת סביבות למידה גמישות ודינאמיות, בהן יתאפשר שיח פדגוגי מאתגר ויצירת ידע חדש... "

מאפייני כתות המחוננים

תלמידים מחוננים הם בעלי  יכולות יוצאות דופן ומאפיינים וצרכים מיוחדים, במישור הקוגניטיבי והרגשי. כתת המחוננים מכוונת לתת מענה לצרכים אלו,  למגוון תחומי העניין, לאיתגור יכולותיהם הגבוהות ולטיפוח התנהגות מנהיגותית, על מנת שלבוגריה יהיו הכלים לקדם את עצמם ואת החברה.

בכתה נפגשים התלמידים עם חברים שאותרו על סמך יכולותיהם האינטלקטואליות הגבוהות, כפי שבאו לידי ביטוי במבחנים מטעם האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. החברה בכתה והדיאלוג עם סגל בית הספר, מקנים תמיכה בצרכים האינטלקטואליים-הרגשיים-החברתיים ומאפשרים מימוש ומיצוי כישרונותיהם של התלמידים תוך חינוך למצוינות והצטיינות כאורח חיים.

אנו שואפים כי בתום לימודיהם, בוגרי כתת המחוננים יהיו  זכאים

 • לתעודת בגרות בהצטיינות.
 • תעודת מחונן- לאחר שעמדו בדרישות הייחודיות לכתה .
 • לתעודת בגרות חברתית בהצטיינות, המשקפת התמדה במחויבות האישית והקהילתית במשך שלוש שנות לימודיהם.

דמות בוגר 

 • סקרן ורחב אופקים. מגלה התעניינות מתמדת בטבעה של המציאות, ולכן הוא חותר ללא הרף להבינה על ידי שאלת שאלות, הטלת ספק וחקר מתמיד לפשר ולהסבר. בוגר בעל רוחב אופקים, בעל יכולת חשיבה רב כיוונית, גם בתנאי אי וודאות ; התעניינותו אינה מוגבלת לתחום אחד, והוא פועל כדי להכיר, ללמוד ולחוות תחומי דעת, יצירה ותרבות מגוונים .
 • חותר למצוינות בנחישות ובהתמדה, על ידי הצבת אתגרים אישיים  השואבים השראתם מרמות הידע הגבוהות ביותר; פועל מתוך היכרות בערכו העצמי וביכולתו להתמודד עם אתגרים; מקפיד על שלמות תהליכי הלמידה והחקר ועל שלמות ביצועיו.
 • מוכוון על ידי ערכים, חותר לשלמות מוסרית ובעל מודעות ואכפתיות חברתית. בוחן ומתכנן את מעשיו ומוציאם לפועל על פי מערכות ערכים יציבות המעוגנות במוסר האנושי ובערכי היהדות;  רוחש ומגלה כבוד לאדם; מגלה אכפתיות כלפי זולתו וסביבתו ; מגלה מודעות ואכפתיות כלפי המדינה  וערכיה וכלפי החברה.
 • יצירתי ובעל אמונה ביכולתו לפרוץ גבולות. מבטא יצירתיות, מקוריות ואינדיבידואליות  בשלבי  החשיבה, הלמידה ,  התכנון והביצוע;  בעל אומץ לב  ויושר אינטלקטואלי ;  נכון לפעול בנחישות, התמדה ומתוך ריכוז מאמץ בכיוונים מקוריים.
 • בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה. מאופיין במודעות עצמית- מכיר ומזהה נכון את רגשותיו, יכול לנהל ולשלוט בהם  ובמוטיבציה הפנימית שלו; מסוגל לגייס משאבים אישיים לשם השגת יעדים אותם בחר; יכול לזהות , להכיר, לגלות אמפטיה ולהתחשב ברגשות אחרים.
 • פועל באחריות ומתוך מחויבות. מגלה אחריות -גילויי מעורבותו, חשיבתו, יוזמתו ופעולותיו נעשים מתוך התכוונות לתוצאות אמינות. צורך מידע באופן ביקורתי ומושכל. מציג את ממצאיו באופן  אמין תוך הקפדה על הצגת דברים כהווייתם, בשלמות ובדייקנות.

מטרות מרכזיות בכתות המחוננים:

א. בתחום פיתוח יכולות, מיומנויות למידה וכישרונות

 • מחויבות לתכנית הליבה של משרד החינוך  ולמבחני הבגרות .
 • לטפח את הסקרנות האינטלקטואלית, ההתעניינות והרצון להוסיף דעת.
 • לתבוע מאמץ שיטתי ומתמשך למיצוי יכולות התלמידים ולהגעה להישגים.
 • להקנות ידע והבנה של תחומי הדעת ועידוד קנית כלים ויישום גישת חקר.
 • לטפח את הכושר היצירתי והמחשבה המקורית.
 • ללמד תלמידים ללמוד באופן עצמאי ולגשת למקורות מתוך גישה ביקורתית.
 • ליצור סביבה לימודית מאתגרת המקנה השכלה רחבה, מעמיקה ובעלת משמעות בתחומי הדעת השונים.
 • בתהליך הלמידה, להקדיש פחות זמן לרכישת הידע ויותר להעמקה, להרחבה ולפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
 • להקנות מיומנויות וכישורי תקשורת והצגה (פרזנטציה) בכתב ובע"פ.
 • להפגיש את התלמידים עם אנשים ידועי שם ונושאי העשרה בתחומים מגוונים, באמצעות הרצאות העשרה, מפגשים והנחיית עבודות.

ב. בתחום הפיתוח האישי- החברתי- ערכי

 • טיפוח הכתה כמסגרת חברתית המפגישה תלמידים לשם הפריה הדדית ותמיכה חברתית.
 • מתן לגיטימציה למצויינות, למדנות, סקרנות, תעוזה ומקוריות.
 • הכשרת מנהיגים ופורצי דרך בתחום המדעי, החברתי והאמנותי.
 • פיתוח מודעות חברתית ותחושת אחריות ועידוד מעורבות חברתית ותרומה לקהילה וטיפוח כישורי מנהיגות שיתרמו לעיצוב עתיד החברה .
 • טיפוח אחריות אישית ומשמעת עצמית ועידוד יושרה וצניעות
 • שילוב חברתי בשכבת הגיל ובפעילויות מרכז חינוך ליאו באק בכלל.

מישורי הפעילות

א. המישור הלימודי-אקדמי

 • תכניות הלימודים במקצועות הליבה

גם בכתות המחוננים אנו מחויבים לתכנית הליבה של משרד החינוך כלומר מקצועות הליבה נלמדים בהתאם לתכנית הלימודים של משרד החינוך על פי דרגות הגיל השונות . גישתנו היא הוראה ולמידה ברמה גבוהה יותר ודרישות שונות המפתחות מיומנויות חקר עצמאי ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה.

בשני מקצועות מתקיימת תכנית לימודים יחודית בכתות המחוננים

1) בהסטוריה – התלמידים לומדים על פי תכנית תמ"ר ובמקום בחינת בגרות הם מגישים מטלות חקר בהיקפים שונים

2) בלשון עברית –התלמידים לומדים על פי תכנית ייחודית   "הכיתה האקדמית" המשלבת לימודי קורס באוניברסיטה הפתוחה ברמת 6 נקודות זכות,  המקנה ציון בבגרות, בחינת בגרות חיצונית מצומצמת לצד נ"ז אקדמיות.

 • מקצועות מוגברים ומתמטיקה

בחטיבה העליונה, התלמידים משובצים במקצועות המוגברים ובמתמטיקה, על פי בחירתם והישגיהם. אנו מעודדים תלמידים לבחור מקצועות ההולמים את תחומי העניין שלהם  ואת כישרונותיהם.

בנוסף, אנו מעודדים את תלמידי כתות המחוננים

 • לכתוב עבודות גמר בהיקף של 5 יח"ל, כסיום של תהליך מובנה והכשרה בנושא, לשם טיפוח תחומי ענין אישיים ורכישת כלים ומיומנויות לכתיבה ברמה אקדמית.
 • להשתתף במשלחות ותכניות חילופי נוער- תלמידי כתות המחוננים משתתפים במשלחות כשגרירים ביעדים שונים בעולם. המשלחות נועדות להשגת מטרות לימודיות  וחברתיות וליצירת קשרים עם יהדות התפוצות.
 • להשתתף בחידונים ותחרויות, ברובם בהנחיית מורי בית הספר: תחרות מדענים צעירים, חידון התנ"ך לנוער, חידון ציונות מחוזי, תחרות מטעם מכון שז"ר, תחרויות במתמטיקה וכד'.

ב. המישור החברתי-ערכי

1. פיתוח מיומנויות והתנהגות מנהיגותית, על מנת שבוגרינו יהיו מודעים לסביבתם וירכשו את הכלים לפעול למען תיקון עולם.
2. פיתוח מודעות לחברה הישראלית וצרכיה.
3. תמיכה רגשית, על ידי מחנכי הכתות, המורים וצוות הייעוץ של בית הספר.
4. שילוב במסגרת השכבה וחברת התלמידים בבית הספר- תלמידי כתות המחוננים משולבים בכל הפעילויות בשכבת הגיל, כלומר בטיולים, גיחות, סדנאות וסמינרים, פעילות העשרה.
5. עידוד פעילות התלמידים במסגרות המחויבות האישית ובמסגרת תנועות הנוער. 

 ג. תכנית העשרה

ההעשרות מיועדות להפגיש את התלמידים עם נושאים מחוץ לתכניות הלימודים בבית הספר לשם חשיפה לתחומי דעת שונים ומפגש עם חוקרים; ליצור מודעות לחברה הישראלית; לעודד העמקה בנושאים וחקירתם לעומק.
לדוגמה תלמידי כתות המחוננים השתתפו בתשפ"ד במחנה מדעי בן יומיים במכון ויצמן, צפו בהצגה בתיאטרון חיפה, השתתפו ביום עיון בנושא בינה מלאכותית ובנושא הקשבה באוניברסיטת חיפה, בקרו בספריה הלאומית ובאקדמיה ללשון עברית, בקרו במוזיאון ארץ ישראל בתערוכה עדות מקומית ובמוזיאון הפלמ"ח, סיירו בעקבות שירי אריק אינשטיין ועוד.

ד. שילוב לימודים אקדמיים במקביל ללימודים בחטיבה העליונה

ישנם תלמידים מוכשרים ומחוננים המבקשים לשלב לימודים במוסדות להשכלה גבוהה לצד לימודיהם במרכז חינוך ליאו באק. דמות הבוגר הליאו באקי משלבת על פי חזוננו אדם משכיל ורחב אופקים הפועל בהתמדה להתפתחותו האישית ובו זמנית מודע לנושאים חברתיים ואזרחיים ותורם לקהילות בהן הוא שותף. לפיכך, מרכז חינוך ליאו באק מברך על כל יוזמה להרחבת האופקים האקדמיים והחברתיים של תלמידיו, ובתנאי שלא ייפגע התהליך החינוכי אותו אנו מבקשים להוביל.
לתפיסתנו, לבית הספר תפקיד מרכזי ומשמעותי בתהליך הלימודי של הלומדים: אנו מחויבים להקניה ולחיזוק הידע, מיומנויות הלמידה, החשיבה הביקורתית והיצירתיות של הלומדים וכן לפיתוח היבטי ההתנהגות המנהיגותית והמחויבות החברתית של המתבגרים.
לפיכך נקבעו הנהלים הבאים, המתחשבים מחד בצרכי התלמידים ומאידך מבטיחים את האפשרות של בית הספר להוות עבור התלמיד משענת לימודית וחברתית ולקדם את חזון בית הספר:

א. בקשות תלמידים לשילוב לימודים במוסדות להשכלה גבוהה יוגשו במהלך חופשת הסמסטר לוועדה ברשות ראש תחום מחוננים ומצטיינים ובהשתתפות מנהלת החטיבה העליונה, יועצת ומחנכ/ת הכתה בה התלמיד לומד. הועדה תדון בבקשות ותאשרן בכפוף לסעיפים הבאים ובתנאי שהישגיו הלימודיים של התלמיד בבית הספר נאים וכן בתנאי שהליכותיו טובות מאד.
ב. התלמיד יעשה את מירב המאמץ ללמוד בקורסים בשעות שאינן ע"ח שעות הלימודים בבית הספר. בית הספר מחויב להוראה ולהערכה ולקידום התלמיד לתעודת בגרות חברתית ולתעודת בגרות איכותית ככל הניתן.
ג. התלמיד יקבל מראש לפני כל סמסטר, אישור על מערכת השעות שלו במוסד להשכלה גבוהה מהועדה מטעם הנהלת בית הספר. הנהלת בית הספר תאשר העדרויות אלו לאורך כל הסמסטר וכן יום לפני מבחן במוסד להשכלה הגבוהה וביום המבחן עצמו.
ד. תאושר היעדרות משעורים הנלמדים לפחות שתי יחידות בשבוע, כשאחת מהיחידות הללו תלמד על ידי התלמיד בבית הספר. לפיכך תלמיד לא יוכל להעדר משעורי חינוך ומשעורי חנ"ג (אלא אם ימצא פתרון במערכת בו ישלים התלמיד את לימודי החנ"ג עם כתה אחרת). .התלמיד מחוייב להשלים בעצמו את כל הנושאים שנילמדו בשעורים שהפסיד וכן לעמוד בכל המטלות השוטפות כולל עבודות, בחנים ומבחנים.
ה. התלמיד ילמד בבית הספר את כל מקצועות הליבה ולפחות מקצוע אחד מורחב בהיקף של 5 יח"ל מעבר לאנגלית ולמתמטיקה, במידה ולימודיו במוסד להשכלה גבוהה מהווים המרה מלאה למקצוע השני.
ו. תלמיד שלומד במוסד להשכלה גבוהה מקצוע שחופף בתכניו מקצוע הנלמד בבית הספר, לא יזכה את התלמיד בפטור ממקצוע זה.
1. רכז המקצוע והמורה המלמד , יבנו יחד תכנית חצי שנתית המכילה את חובת התלמיד במקצוע.
2. מדי חודש התלמיד ייפגש עם המורה המלמד, ובמידה וישנה חפיפה בתכנים הנלמדים, התלמיד יקבל פטור מהשעורים בהם יילמד החומר בו התלמיד כבר שולט. הדבר טעון אישור מרכז המקצוע.
3. גם אם התלמיד פטור משעורים מסוימים, הוא מחויב בהגשת מטלות למיניהן, על מנת שבית הספר יוכל לתת לו ציון בית ספרי לקראת בחינות הבגרות.