1/7

חזרה לעמוד הבית

 

מבנה הלימודים ז', ח', ט'

 

מבנה הלימודים בכיתות ז'

מקצועות הלימוד אליהם נחשפים התלמידים מאורגנים בשתי קבוצות: מקצועות ליבה, המתקיימים בכיתת האם, ומקצועות העשרה, המתקיימים בחתך שכבתי.

 

הלימודים במקצועות הבאים יתקיימו בכיתות האם:

מוסיקה

אנגלית

יהדות

חינוך ושורשים

**מתמטיקה

ספרות

חינוך גופני

ערבית

*מדע

של"ח

לשון והבעה

אומנות

 

*תוכנית מצוינות 2000 מסלול העשרה מדעים.

**מתוכנית מיצוי ומצוינות במתמטיקה- העשרה למצטיינים במתמטיקה בחסות הטכניון.

 

מבנה הלימודים בכיתות ח'

מקצועות הלימוד אליהם נחשפים התלמידים, מאורגנים בשתי קבוצות: מקצועות ליבה, המתקיימים בכיתות האם או לגבי אנגלית ומתמטיקה- בהקבצות ומקצועות בחירה, המתקיימים בחתך שכבתי.

 

הלימודים במקצועות הבאים יתקיימו בכיתות האם:

גיאוגרפיה

יהדות

היסטוריה

תנ"ך

חינוך גופני

ספרות

עברית

ערבית

מדע

חינוך

של"ח

אקטואליה

 

העשרות:

תוכנית מיצוי ומצוינות במתמטיקה- העשרה למצטיינים במתמטיקה בחסות הטכניון.

 

מבנה הלימודים בכיתות ט'

מקצועות הלימוד אליהם נחשפים התלמידים, מאורגנים בשתי קבוצות: מקצועות ליבה, המתקיימים בכיתות האם או לגבי אנגלית ומתמטיקה - בהקבצות ומקצועות בחירה, המתקיימים בחתך שכבתי.

 

הלימודים במקצועות הבאים יתקיימו בכיתות האם:

גיאוגרפיה

יהדות

היסטוריה

של"ח

חינוך גופני

ספרות

עברית

ערבית

מדע

אזרחות

חינוך

תנ"ך

שיחות אישיות

חינוך תעבורתי

 

העשרות:

פיסיקה למצטיינים.

תוכנית טל"מ- למצטיינים במתמטיקה (בחסות הטכניון).

 
 

תוכנית הלימודים באומנות

 

מטרות מרכזיות

רכישת ידע ומיומנויות בטכניקות ציוריות שונות, זיהוי המאפיינים העיקריים של אמנות המאה העשרים.

דיונים בכיתה- רכישת מיומנויות לביקורת עבודות, העצמה אישית דרך האמנות.

מעורבות פעילה באסתטיקה שבסביבתנו- שילוב יצירות של תלמידים בחלל הבית ספרי.

 

נושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים

 • טבע ונוף בכיתה- בצבעי מים (אקוורל) ובקולאג'. התלמידים ישתמשו בתמונות מעיתונים, קטלוגים, אינטרנט, לוחות שנה וצילום אישי.

 • טבע- דומם בכיתה.

 • נוף- רישום בחוץ : פינות חמד בכרמל הצרפתי.

 • פיסול- חומרים הנאספים מהטבע בשילוב עם עבודה בחימר.

 • דיוקן אדם- הדומה, המשותף, המיוחד, האחר.

 • נושאים הנשאבים מלימודי האקטואליה ומלימודי היהדות בבית הספר. 

 

דרישות מהתלמיד ודרכי הערכה

 • הקשבה והשתתפות פעילה, יחס והתנהגות במהלך השיעור- 35%.

 • הבאת הציוד והחומרים הנדרשים לשיעור- 10%.

 • התמדה ברצף של עבודה על פי התוכנית הנלמדת והגשת עבודות במועד הנדרש- 35%.

 • רמת הביצוע הטכני, מעוף בעבודה, ייחודיות, עומק המחשבה המבוטאת ברעיון- 20%.

 

ספרי לימוד מומלצים

 • ספרי אמנות מספריית בית הספר.

 • אינטרנט.

 

תוכנית הלימודים באנגלית לכיתות ז', ח', ט'

כיתות ז'

תלמידי כתות ז’ יחלו את לימוד האנגלית בכתות האם כקבוצות הטרוגניות. במהלך השבועיים הראשונים ללימודים יוצאו משיעורי האנגלית תלמידים חלשים במיוחד שהמורות לאנגלית יאתרו במהלך השיעורים בשבועות הראשונים. תלמידים אלו יעברו מבחן דיאגנוסטי ועל פי תוצאות המבחן והתרשמות המורות נחליט אם לשבצם בקבוצות החלשות, על מנת לנסות לעזור להם להדביק פערים.

במהלך החודש הראשון ללימודים יערך מבחן על החומר הלימודי אותו היו אמורים התלמידים לרכוש בביה"ס היסודי ומופיע בחוברת הקיץ שחולקה לנרשמים החדשים. המבחן יכלול גם קטע בהבנת הנקרא. אחרי החגים (בקירוב) יחולקו התלמידים להקבצות על סמך הישגיהם והמלצות המורות. תלמידים שציונם יהיה נמוך מ-65 ישובצו בהקבצה ב'.

במהלך שנת הלימודים יערכו שני מבחנים בכל מחצית (בנוסף לבחנים ויומן קריאה). 

תלמיד אשר ייכשל במבחן, יקבל התראה בכתב ולאחר שני כישלונות, ירד הקבצה.

תינתן הזדמנות לעלות הקבצה במידה והתלמיד יקבל במבחן ציון גבוה מ-90 ובהמלצת המורה. במקרה כזה, יהיה התלמיד רשאי לגשת לרכזת האנגלית על מנת לקבל אישור למבחן מעבר. התלמיד יקבל חומר למבחן של ההקבצה הגבוהה יותר, ותוך כשבועיים יהיה עליו להיבחן ולקבל ציון מעל 60.

Goals

 1. The student will be able to communicate fluently on a wide range of topics using correct language and rich vocabulary.

 2. The students will read different kinds of texts on several topics.

 3. The student will learn about different cultural practices and traditions of English-speaking countries and compare them with his own.

 4. The student will read different literary texts and discuss themes, conflicts and personal ideas.

 5. The student will work cooperatively in pairs and in groups.

 6. The student will be able to use the computer to access and present information.

 7. The students will present ideas orally and in writing in an organized manner.

 

Content

Students will learn the following units in the book WAT TO GO  by Dobkims & Zelenko

 1. Way To Go

 2. Aiming High

 3. To The Rescue

 4. Believe It Or Not!

 5. Ou And About (optional)

 

Books and Resources

 1. Text Book: WAY TO GO  by  Judi Dobkins & Ellen Zelenko 

 2. Workbook of WAY TO GO

 3. Grammar Worksheets 3

 4. Library books

 5. Internet

 6. Dictionary

 7. Digital Platform

 

Requirements

 1. Two tests each semester+Uniform Summer Test- 60% 

 2. Quizzes, Extensive Reading, and projects- 30%

 3. Homework and class participation- 10%

 

*All of the above is subject to change according to needs that might rise.

 

כיתות ח'

 

לקראת סוף המחצית הראשונה של כתה ז' חולקו התלמידים להקבצות על סמך הישגיהם והמלצות המורות. תלמידים שציונם היה נמוך מ-65 שובצו בהקבצה ב', תלמידים שאותרו עוד בתחילת השנה כחלשים במיוחד שובצו בקבוצות קטנות על מנת לנסות לעזור להם להדביק פערים (הקבצות ג').

כל תלמידי השכבה קיבלו חוברת עבודה לקיץ. במהלך החודש הראשון ללימודים יערך מבחן מיפוי ובו יבחנו התלמידים על עבודות הקיץ הללו.

המבחן נועד לשמש מבחן מעבר לתלמידים שהיה להם ציון גבולי ונרשם להם בתעודה כי ירדו/יעלו הקבצה בהתאם להישגיהם במבחן זה. בנוסף, המבחן משקף את ידיעותיהם של התלמידים בחומר שנלמד בכתה ז', לכן על סמך מבחן זה, נוכל גם לשבץ מחדש במקרה שחל שינוי במצב הלימודי של התלמיד (לטובה או לרעה).

במהלך שנת הלימודים הבאה יערכו שני מבחנים בכל מחצית (בנוסף לבחנים ויומן קריאה).

תלמיד אשר יכשל במבחן, יקבל התראה בכתב ולאחר שני כישלונות, ירד הקבצה.

תינתן הזדמנות לעלות הקבצה במידה והתלמיד יקבל במבחן ציון גבוה מ-90 ובהמלצת המורה. במקרה כזה, יהיה התלמיד רשאי לגשת לרכזת האנגלית על מנת לקבל אישור למבחן מעבר. התלמיד יקבל חומר למבחן של ההקבצה הגבוהה יותר, ותוך כשבועיים יהיה עליו להיבחן ולקבל ציון מעל 60. המועד האחרון לעלות הקבצה יהיה לאחר המבחן הראשון שיערך במחצית ב'.

בהתאם להחלטת שר החינוך הוחזרו מבחני המיצ"ב החיצוניים: לידיעתכם, תלמידי שכבת ח' ייבחנו השנה בבחינת המיצ"ב באנגלית, בתאריך 16 למרץ.

Goals

 1. The student will be able to communicate on different topics using correct language and rich vocabulary.

 2. The students will read texts from different sources.

 3. The student will learn about different cultural practices and traditions of English- speaking countries and compare them with his own.

 4. The student will read different literary texts and discuss themes, conflicts and personal ideas.

 5. Thee student will work cooperatively in pairs and in groups.

 6. The student will be able to use the computer to access and present information.

 7. The students will present ideas orally and in writing in an organized manner.

 

Content

Students will learn the following units in the book New Mosaic: 

 1. That's Entertainment!

 2. Survival

 3. Horror

 4. Explorers

 5. The age of Technology

 6. Cops and Robbers

 

Books and Resources

 1. Text Book: New Mosaic by Debi Partouche (EC)

 2. Workbook of New Mosaic 

 3. Grammar Worksheets 4 - ECB

 4. Library books

 5. Internet and Dictionary

 6. Digital Platform

 

Requirements

 1. 2 tests each semester+Uniform Summer Test 60%

 2. Quizzes, Extensive Reading and Projects 30%

 3. Homework and class involvement 10%

 

*All of the above is subject to change according to needs that may rise.   

 

SYLLABUS - 8th Grade - B Level

Goals

 1. The student will be able to: 

 • ask and answer questions

 • express feelings and opinions

 • follow instructions

 • give and get information

 1. The student will read and talk about different topics of articles and stories.

 2. The student will be able to write about these topics.

 3. The student will listen to and present different kinds of dialogues.

 4. The student will learn some grammar and many new words to improve his/her understanding and help him/her use the English language.

 5. The student will be able to use the computer to find information and present it (orally or in writing). 

 

Content

Students will learn about at least 5 topics from the textbook Get Together:

 1. School uniforms

 2. Medicine

 3. Teenage life

 4. Superheroes

 5. Making a Difference

 

Requirements

 1. Be seated in class after the bell rings.

 2. Be prepared for every lesson. Have your book, notebook and school supplies on the table. Always review the material learned in the previous lesson.

 3. Raise your hand if you want permission to talk. When somebody talks in class everybody listens.

 4. It is your responsibility to make up any material that you have missed. No excuses for not doing so will be accepted.

 5. Keep an organized notebook and a separate plastic nylon with all the worksheets.  Always bring it into class. I may collect homework assignments at any time.

 

Assessment

Tests- 60%

Quizzes and Projects- 30%

Homework, participation, class work- 10%

 

*All of the above is subject to change according to needs that may rise.

 

כיתות ט'

 

התלמידים יחלו את השנה על פי ההקבצות בהן היו משובצים בשנת הלימודים הקודמת. במהלך החודש הראשון ללימודים יערך מבחן מיפוי ובו יבחנו התלמידים על עבודות הקיץ.

כל תלמידי השכבה קיבלו חוברת עבודה. במבחן יהיו שני חלקים, האחד- דקדוק והשני- הבנת הנקרא.

המבחן נועד לשמש מבחן מעבר לתלמידים שהיה להם ציון גבולי ונרשם להם בתעודה כי ירדו/יעלו הקבצה בהתאם להישגיהם במבחן זה. בנוסף, המבחן משקף את ידיעותיהם של התלמידים בחומר שנלמד בכתה ח', לכן על סמך מבחן זה, נוכל גם לשבץ מחדש במקרה שחל שינוי במצב הלימודי של התלמיד (לטובה או לרעה).

במהלך שנת הלימודים יעסקו התלמידים בכתיבת פרויקט, אותו יציגו בפני חבריהם לכתה.

 בנוסף, יערכו שני מבחנים בכל מחצית (בנוסף לבחנים ויומני קריאה).

 תלמיד אשר יכשל במבחן, יקבל התראה בכתב ולאחר שני כישלונות, ירד הקבצה.

 המועד האחרון למעברי הקבצה יקבע ע"י ההנהלה בהתאם למועדי ההרשמה לתיכון.

בכל מקרה, המועד האחרון בו ניתן יהיה לעלות הקבצה הוא לקראת יום ההורים הראשון, בסמיכות לחנוכה. מעבר להקבצה א לאחר תאריך זה לא תתאפשר!

GOALS

 1. The student will be able to communicate fluently in various situations using appropriate vocabulary, expressions, and accurate language structures.

 2. The student will read and get information from various texts and sources of information.

 3. The student will be able to present ideas and information orally and in writing on various topics in an organized manner.

 4. The student will be able to read and interpret literature in English. The student will become acquainted with cultural norms and behaviors in a variety of cultures.

 5. The student will be able to work individually and cooperatively in pairs and groups.

 

CONTENT

Students will learn the following units in the book IMAGINE by Harriet Coddington

 1. The Amazing Amazon.

 2. You've Got a Friend.

 3. Getting Ideas Off the Ground.

 4. Inside Your Head.

 5. Heroes and Heroines. ((optional)

 

BOOKS AND RESOURCES

 1. Book: IMAGINE

 2. Workbook of IMAGINE

 3. Grammar Worksheets 5 - ECB

 4. Oxford Student’s Dictionary - English-English-Hebrew

 5. Library books

 6. Digital Platform

 7. TV and video

 8. Computer and internet: Interactive CD-ROM

 

ASSESSMENT

Tests- 60%

Quizzes,Extensive Reading and Projects- 30%

Homework and class participation- 10%

 

*All of the above is subject to change according to needs that may rise.

 

9TH GRADE/ B LEVEL

GOALS

 1. The student will be able to communicate fluently in various situations using appropriate vocabulary, expressions, and accurate language structures.

 2. The student will read and get information from various texts and sources of information.

 3. The student will be able to present ideas and information orally and in writing on various topics in an organized manner.

 4. The student will be able to read and interpret literature in English. The student will become acquainted with cultural norms and behaviors in a variety of cultures.

 5. The student will be able to work individually and cooperatively in pairs and groups.

 

CONTENT

Students will learn the following units in the book On Track by Debi Partouche

 1. Going All Out

 2. Sweating It Out

 3. Look Before You Leap

 4. Is It A Just Game?

 5. On Stage (optional)/On Track (optional)

 

BOOKS AND RESOURCES

 1. Text Book: On Track - by Debi Portouche

 2. Workbook of On Track

 3. Oxford Student’s Dictionary - English-English-Hebrew

 4. Library books

 5. Digital Platform

 6. Computer and Internet+Interactive CD- ROM

 

ASSESSMENT

Tests- 50%

Quizzes- 30%

Homework and class participation- 10%

Projects, writing assignments, and portfolios- 10%

*All of the above is subject to change according to needs that may rise.

 

תוכנית הלימודים בגיאוגרפיה

 

כיתות ח'

ללימודי הגיאוגרפיה בבית סיפרנו מספר דגשים: רכישת ידע, רכישת מיומנויות והקניית ערכי אהבת הארץ.

 

מטרות

 1. הכרה והבנה של תופעות ותהליכים גיאוגרפים פיזיים ואנושיים.

 2. רכישת מושגים מקובלים המשמשים להסבר תהליכים ואירועים גיאוגרפים ויישומם באזור מוכר.

 3. רכישת מיומנויות הדרושות ללימוד וחקר הגיאוגרפיה : קריאה והבנת טקסטים הדנים בתהליכים ובאירועים גיאוגרפים, קריאת מפות, ניתוח תרשימים טבלאות וגרפים והסקת מסקנות מתמונות ותצלומים.

 4. פיתוח חשיבה גיאוגרפית, התמצאות במרחב.

 5. פיתוח ביכולת ההפשטה וההכללה של התהליכים הנלמדים.

 

רשימת הנושאים המתוכננים

 1. מהי גיאוגרפיה?

 2. היקום והיווצרותו.

 3. כדור הארץ במסלולו – הרשת הגיאוגרפית, היווצרות יום ולילה, היווצרות עונות השנה, אזורי זמן.

 4. גיאולוגיה – מבנה כדה"א, נדידת היבשות, סוגי סלעים והיווצרותם, געש ורעש, קימוט ושבירה.

 5. התחממות כדור הארץ – סיבות, מגמות, תוצאות ופיתרונות.

 

דרישות מן התלמיד

ציון התלמיד יורכב על סמך הישגיו בתחומים הבאים:

 • הקשבה והשתתפות פעילה בשיעורים, ניהול מחברות בהן יסוכמו השיעורים בכתה ויוכנו שיעורי הבית, ציוני בחנים, ציון מבחן ו/או עבודה.

 • במהלך מחצית ב' יכינו התלמידים עבודה יצירתית, בהתאם להנחיות שתינתנה בכיתות.

 • דרך הערכת התלמיד עשויה להשתנות בהתאם למספר הערכות וסוגיהן. כל שינוי בעניין זה יימסר מראש לתלמידים.

 

כיתות ט'

ללימודי הגיאוגרפיה בבית סיפרנו מספר דגשים: רכישת ידע, רכישת מיומנויות והקניית ערכי אהבת הארץ.

 

מטרות

 1. רכישת מושגים מקובלים המשמשים להסבר תהליכים ואירועים גיאוגרפים ויישומם במזרח התיכון בכלל ובארץ ישראל בפרט.

 2. רכישת מיומנויות הדרושות ללימוד וחקר הגיאוגרפיה : קריאה והבנת טקסטים הדנים בתהליכים ובאירועים גיאוגרפים, קריאת מפות, ניתוח תרשימים טבלאות וגרפים והסקת מסקנות מתמונות ותצלומים.

 3. פיתוח חשיבה גיאוגרפית, התמצאות במרחב.

 4. פיתוח ביכולת ההפשטה וההכללה של התהליכים הנלמדים.

 

רשימת הנושאים המתוכננים

 1. המפה – כלי עזר לגיאוגרף.

 2. המזרח התיכון – הגדרה, תיחום, מאפיינים, חשיבות גיאופוליטית וקונפליקטים באזור.

 3. ישראל – חלוקה לאזורים גיאוגרפים, גבולות, אוכלוסייה, מערכות תשתית, סוגי ישובים, איכות הסביבה ומערכות נוף.

 

דרישות מן התלמיד

ציון התלמיד יורכב על סמך הישגיו בתחומים הבאים:

 • הקשבה והשתתפות פעילה בשיעורים, ניהול מחברות בהן יסוכמו השיעורים בכתה ויוכנו שיעורי הבית, ציוני בחנים, ציון מבחן ו/או עבודה.

 • במהלך מחצית ב' יכינו התלמידים עבודה יצירתית, בהתאם להנחיות שתינתנה בכיתות.

 • דרך הערכת התלמיד עשויה להשתנות בהתאם למספר הערכות וסוגיהן. כל שינוי בעניין זה יימסר מראש לתלמידים.

היסטוריה

 

זו תכנית הלימודים בהיסטוריה עבור תלמידי כיתות ז' עד ט'. הנושאים מתחילים בסופה של העת העתיקה, ממשיכים אל ימי הביניים ואל העת החדשה עד למאה ה- 20.

לימוד ההיסטוריה הוא ניסיון להבין ככל האפשר את תולדות האנושות - הסיבות לתהליכים ולאירועים השונים והשפעותיהם. הכרת העבר והבנתו הם כלי חיוני להבנת ההווה. התוכנית משלבת בין היסטוריה כללית ויהודית-ישראלית-ציונית, עם ערכים ומורשת כלליים ויהודיים.

המחקר והכתיבה ההיסטוריים מתבססים על מקורות מגוונים. ההיסטוריון מעבד מקורות אלו לחיבור היסטורי.

אנו שואפים להתחקות אחר עבודתו של היסטוריון, להכיר את ההיסטוריה דרך עיניו ומקורותיו וככל שניתן גם דרך עיניהם של בני התקופה, מזוויות שונות, דרך תהליכים ארוכי טווח ותוך שימוש באמצעים מגוונים כגון: בספר הלימוד ובמקורות עיוניים בספריה, דיון פתוח בכתה, הדמיות של מצבים מן העבר, הכנת יצירות, ומקורות בתמונות ובקול.

אנו שואפים לאפשר לתלמידינו להתפתח כלומדים חושבים, סקרנים ומתעניינים. לשם כך נאפשר להם: לשאול שאלות, להעלות רעיונות, להעמיק ולהתנסות בדרכי חקר שונות, במסגרת אשכולות הרוח ותוכניות ייחודיות נוספות.

מסגרת נושאי הלימוד

כל שנה תחל בציר הזמנים הכללי ומושגי יסוד במקצוע ההיסטוריה אשר ילוו אותנו בכל הדרך. ובהמשך תעבורנה הכיתות על:

שכבת ז'

ימי הביניים (מאות 5-15) – אשכול רוח: זהויות במפגש:

 1. מעגל האימפריה הרומית: האימפריה הרומית בשיאה ובנפילתה.

 2. מעגל היהדות: העם היהודי במעבר מן העת העתיקה לימי הביניים.

 3. מעגל הנצרות: צמיחת הנצרות והתבססותה באימפריה הרומית ובימי הביניים.

 4. מעגל האסלאם: צמיחת האסלאם ויסודותיו.

 5. מעגלים נפגשים: מפגש בין נוצרים, מוסלמים ויהודים בימי הביניים ובמסעות הצלב.

שכבת ח'

העת החדשה המוקדמת (מאות 16-19) – אשכול רוח: מרחב וזמן: 

 1. רנסאנס והומניזם.
 2. המהפכה המדעית - תגליות.
 3. נאורות – תנועת ההשכלה.
 4. המהפכה האמריקאית.
 5. המהפכה הצרפתית וכיבושי נפוליאון והשפעותיהם.
 6. המהפכה התעשייתית.
 7. גישור: השפעת התהליכים על מצב יהודי אירופה במאה ה- 19 – בין אמנציפציה לדחייה.

 

שכבת ט'

סדר עולמי חדש – האימפריאליזם ומלחמת העולם הראשונה (1870-1939): 

 1. האימפריאליזם והשפעותיו.
 2. מלחמת העולם הראשונה: גורמים, מאפיינים, תוצאות.
 3. הסדרי השלום שלאחר מלחמת העולם הראשונה והשלכותיהם.
 4. גישור: ראשית המנדט הבריטי בארץ ישראל כחלק מהשפעות מלחמת העולם הראשונה.
 5. מדינות דמוקרטיות וטוטליטריות בין שתי מלחמות העולם.

ספרי הלימוד

סדרת "מסע אל העבר" של מט"ח בעריכת קציעה אביאלי-טביביאן (יצא לאור החל מ- 2010):

 1. שכבת ז': עולמות נפגשים - מאות 5-16.
 2. שכבת ח': קדמה ומהפכות - מאות 16-19.
 3. שכבת ט': העולם המודרני במשבר - 1870-1939.
 

מדעים

 

התפיסה הרעיונית של הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הנעורים מתבססת על ההנחה כי מדע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה לכלל אוכלוסיית התלמידים על מנת להכשיר אזרחים פעילים התורמים לתפקודה של החברה ולצמיחתה. המקצוע נלמד בגישה בין תחומית תוך מתן ביטוי להיבטים: המדעי, טכנולוגי והחברתי-סביבתי. בדרכי ההוראה מושם דגש על חקר ופתרון בעיות.

מטרות כלליות

רכישת ידע והבנה של עובדות, מושגים, חוקים ועקרונות בתחומי המדע- מדעי החיים ומדעי החומר.

הכרת תופעות בעולם הסובב אותנו.

פיתוח דרכי חשיבה ביקורתית, הבנת דרכי חקר ופתרון בעיות.

להורדת קובץ מבחן לדוגמא בחשיבה מדעית נא ללחוץ כאן

נושאי הלימוד בכיתה ז’

 1. איפיון ומיון חומרים.

 2. מבנה החומר ותכונותיו.

 3. תהליכי שינוי בחומר.

 4. סוגי אנרגיה, המרה ושימור.

 5. מאפייני יצור חי.

 6. התא מבנה ותפקוד.

 7. מערכות בגוף האדם.

 8. תהליכים ביצורים חיים: שמירה על מאזן מיים וחום.

ספרי לימוד

מדעי החומר לכיתה ז’- הוצאת מט"ח.

מדעי החיים לכיתה ז’- הוצאת מט"ח.

 

נושאי הלימוד בכיתה ח’

 1. כימיה: תערובות ותרכובות – מבנה, תכונות ודרכי הפרוק, יסודות והטבלה המחזורית, מבנה האטום.

 2. חשמל ומגנטיות: מוליכים, מבודדים, זרם חשמלי, מגנטיות.

 3. כוחות ותנועה: משקל, מסה, לחץ, כוח לעומת אנרגיה.

 4. התא מבנה ותפקוד: חומר חורשתי, חלוקת תאים, תאי רבייה.

 5. אקולוגיה: מרכיבים הקיימים בסביבה טבעית,  איזון בסביבת חיים טבעית.

 6. פרקים ברבייה: חשיבות הרבייה, דרכי רבייה, מערוכת רבייה.

ספרי לימוד

מדעי החומר לכיתה ח’- הוצאת מט"ח.

כוחות ואינטראקציה, הוצאת מכון ויצמן למדע.

חוברת פעילות לתלמידים: אנרגיה, כוחות ואקולוגיה.

 

נושאי הלימוד בכיתה ט’

מטרות מתחום המיומנויות

 • הבנת תהליכים ותופעות במכלול  מדעי, טכנולוגי וחברתי.

 • פיתוח מיומנויות חשיבה ולמידה:

 1.  מיומנויות איתור, איסוף והעברת מידע (שימוש בספריה, במאגרי מידע).

 2. עיבוד וייצוג מידע. (ייצוג גרפי, מודלים).

 3. הצגת ידע.

 4. חשיבה ביקורתית, חשיבה יצירתית.

 • פיתוח מיומנויות עבודת צוות.

 • מיומנויות חקר ופתרון בעיות.

 • מיומנויות טכניות של עבודה במעבדה ביולוגית.

מטרות ערכיות

 • הצורך בחלוקת משאבים שווה עד כמה שאפשר בעולמינו.

 • עזרה לנזקק ולחלש.

 • שמירה על איכות הסביבה.

 • בחברה דמוקרטית חייב האזרח להשפיע על איכות סביבתו.

 • הכרה במורכבותם של בעיות מוסריות בצל המהפכה הגנטית.

 

נושאים מרכזים בתחום מדעי החיים

 1. חומרים אורגניים.

 2. תהליכים המתרחשים בתא: אספקת אנרגיה, פוטוסינתזה.

 3. הזנה בצמחים.

 4. חשיבות המזון בחברה האנושית.

 5. הרכב המזון.

 6. זיהוי אבות המזון במזונות.

 7. תזונה נבונה.

 8. התבוננות בתאים.

 9. מעבר תכונות מדור לדור.

ספר הלימוד

כימיה ומדעי החיים לכתה ט'- הוצאת מט"ח.

נושאי לימוד תחום הפיזיקה

 1. סוגי אנרגיה.

 2. אנרגיה מומרת מצורה לצורה ויכולה לעבור מגוף לגוף.

 3. במערכות טכנולוגיות מתרחשים המרות אנרגיה ומעברי אנרגיה.

 4. חוק שימור האנרגיה.

 5. יחידות אנרגיה.

 6. הקשר בין אנרגיית גובה למשקל הגוף ולגובה הגוף.

 7. אנרגיית תנועה – הקשר בין מסת הגוף ומהירותו לאנרגיית התנועה.

 8. אנרגיה במערכות חשמליות.

ספר הלימוד

עולם של אנרגיה, הוצאת תל.

 

מצויינות במתמטיקה

בשכבות ז', ח', ט' לימודי המתמטיקה הם חלק מתוכנית העתודה למנהיגות מדעית-טכנולוגית. במסגרת התוכנית, ילמדו התלמידים 7 שעות מתמטיקה מתוכן 5 ש"ש על פי תוכנית הלימודים מטעם משרד החינוך ו- 2 ש"ש נוספות הן עבור לימודי העשרה שאינם נכללים בתוכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך ומיועדים לפתח את החשיבה המתמטית בהלימה לגילם ולתת רקע מתמטי לצרכים המדעיים והטכנולוגיים הנלמדים בכיתות חטיבת הנעורים.

בנוסף, התלמידים לומדים בהעמקה ובהאצה את הנושאים הנלמדים במסגרת תוכנית הלימודים בשילוב חקר בסביבה טכנולוגית.

התכנים מפותחים ע"י המרכז הישראלי למצוינות בחינוך “מצוינות 200” וע"י מטח- שבילים למצוינות.

 

תוכנית מיצוי במתמטיקה

בכיתה ז' נפתחה השנה "קבוצת מיצוי" המיועדת לתלמידים המתקשים במתמטיקה ומטרתה לאפשר להם למצות את יכולתם ולקדמם ככל האפשר. התוכנית כוללת את נושאי הלימוד על פי תוכנית הלימודים של משרד החינוך ובנוסף נושאים לפיתוח חשיבה כמותית. חומרי הלימוד עובדו ע"י היחידה לחינוך מתמטי, האוניברסיטה העברית ירושלים.

 

תוכנית קולומביה

תוכנית הלימודים בכיתות המחוננים מתבססת על תוכנית קולומביה, תוכנית שפותחה באוניברסיטת קולומביה ויועדה לתלמידים שאותרו כתלמידים מחוננים. עיקרה של התוכנית הוא יתר הפשטה, הכללה והעמקה בנושאים הנלמדים. תוכנית הלימודים בכיתות המחוננים כוללת את תוכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך.

להורדת קובץ חזרה לקראת מבחני הקבלה לחצו כאן

להורדת קובץ שאלות לדוגמא למבחני עתודה מדעית לחצו כאן

 

מתמטיקה

 

ההוראה תהיה ספירלית ואינטגרטיבית. הוראה זו מבוססת על שילוב בין מושגים ונושאים מתמטיים מאותו תחום ומתחומים מתמטיים שונים ועל התנסות התלמידים במצבים ותופעות, המעידים על קשרים בין תחומים מתמטיים.

הרעיון המרכזי הוא יצירת קשרים בין התחומים המספריים, האלגבריים והגיאומטריים. הוראת שלושת התחומים (התחום המספרי, התחום האלגברי והתחום הגיאומטרי) תיעשה בשילוב, תוך הוראה במקביל של נושאים הקשורים זה לזה.

התוכנית כוללת המלצות לפעילויות לתלמידים מתקדמים.

התוכנית משלבת נושאים הקשורים לחשיבה כמותית.

התוכנית משלבת שאלות הקשורות לאוריינות מתמטית.

 

כיתה ז'

 

נושאי הלימוד

יחידה ראשונה

התחום האלגברי: משתנים, ביטויים אלגבריים והכללה של תופעות מספריות- 15 ש'

התחום המספרי: פעולות החשבון וחוקיהן, חזקות ושורשים ריבועיים- 10 ש'

התחום הגיאומטרי: מלבן (תכונות המלבן, ריבוע, היקף ושטח), תיבה (שטח הפנים, נפח, פריסה), ניצבות והקבלה, צורות חופפות- 15 ש'

 

יחידה שנייה

התחום האלגברי: פתרון משוואות (משוואה ממעלה ראשונה) ושאלות מילוליות- 15 ש'

התחום המספרי: מספרים מכוונים (4 פעולות החשבון, חזקות עם מעריך טבעי ובסיס מכוון, מערכת צירים)- 20 ש'

התחום הגיאומטרי: שטחים (של משולש, מקבילית, טרפז, מצולע כללי, היקף ושטח מעגל) – 12 ש', זוויות (זוויות שוות והשוואת זוויות, סכום והפרש זוויות, מדידת זוויות, זוויות צמודות, קודקודיות, חוצה זווית, זוויות מתחלפות ומתאימות בין מקבילים)- 15 ש'

 

יחידה שלישית

התחום האלגברי: פונקציות (גרפים שימושיים – קריאה ושרטוט, מבוא לפונקציות, ייצוגים שונים של פונקציה, השתנות, עליה וירידה, השתנות בקצב אחיד ולא אחיד)- 18 ש'

משוואות ושאלות מילוליות (משוואה קווית)- 20 ש'

התחום הגיאומטרי: משולש (זוויות במשולש, במרובע ובמצולעים כלליים, צלעות המשולש)- 5 ש'.

קבוצת העתודה המדעית הטכנולוגית

שכבת ז’- היקף שעות: כ- 50 שעות.

 

כיתה ח'

 

נושאי הלימוד

יחידה ראשונה

התחום המספרי: יחס בין מספרים, יחס ישר, יחס הפוך, פרופורציה, קנה מידה- 20 ש'
התחום האלגברי : אי שוויון, חיתוך ואיחוד, פונקציה קווית- 24 ש'
התחום הגיאומטרי: חפיפת משולשים, משולש שווה שוקיים, זווית חיצונית למשולש- 14 ש'

 

יחידה שנייה

התחום המספרי : אחוזים, סטטיסטיקה והסתברות- 30 ש'
התחום האלגברי: פתרון משוואות ממעלה ראשונה, שאלות מילוליות מתאימות וטכניקה אלגברית (חוק הפילוג המורחב, הוצאת גורם משותף, צמצום שברים אלגבריים ע"י הוצאת גורם משותף)- 16 ש'
התחום הגיאומטרי: דימיון משולשים ומצולעים- 12 ש'

 

יחידה שלישית

התחום המספרי : שורש ריבועי ומספר אי רציונאלי- 4 ש'
התחום האלגברי : מערכת משוואות לינאריות עם 2 משתנים ופתרון משוואות מילוליות, ערך מוחלט ואי שוויון – העמקה (-לתלמידים מתקדמים בלבד)- 18 ש'
התחום הגיאומטרי: משפט פיתגורס במישור ובמרחב, משפט חפיפה רביעי, גליל- 12 ש'

קבוצת העתודה המדעית הטכנולוגית

שכבת ח’- היקף שעות: כ- 60 שעות.

כיתה ט'

 

אלגברה (כולל הסתברות)- 90 ש':

חזקות ושורשים- 20 ש'.
הסתברות- 15 ש'.
טכניקה אלגברית- 20 ש'.
פונקציות ריבועיות- 30 ש'.
שימושים באלגברה- 5 ש'.

 

גיאומטריה- 60 ש':

דלתון ומשולש שווה שוקיים- 10 ש'.
בניות בסיסיות- 12 ש'.
ישרים מקבילים וטרפז- 8 ש'.
מקבילית, ותכנים נוספים שאפשר להוכיח באמצעות תכונותיה- 10 ש'.
מלבן, ותכנים נוספים שאפשר להוכיח באמצעות תכונותיו- 8 ש'.
הוכחה על דרך השלילה- 4 ש'.
מעוין וריבוע- 8 ש'.

קבוצת העתודה המדעית הטכנולוגית

שכבת ט’- היקף שעות: כ- 60 שעות.

formula.jpg

ספרות

 

כיתה ז'

מטרות התוכנית

 1. היכרות עם הז'אנרים הספרותיים; סיפור עממי, בלדה סיפור קצר ושירה.

 2. הטמעת מושגים בסיסיים בחקר הספרות.

 3. חשיפה ליוצרים ויצירות מתקופות שונות ומגישות שונות.

 4. פיתוח הקריאה הביקורתית והחשיבה הביקורתית.

 5. עידוד הקריאה ושיפור יכולת ההבעה בכתב ובע"פ.

 6. פיתוח ושכלול התנהגויות מנהיגותיות מתוך שדות התנסות בתחום הדעת.

כיתה ט'

מטרות התוכנית

 1. העמקת ההיכרות עם הז'אנרים הספרותיים; שירה וסיפורת והיכרות עם ז'אנר הדרמה.

 2. מפגש עם גישות שונות ומושגים בסיסיים בחקר הספרות, שיסייעו לתלמיד להתנהל כקורא עצמאי.

 3. פיתוח הקריאה הביקורתית והחשיבה הביקורתית.

 4. עידוד הקריאה ושיפור יכולת ההבעה בכתב ובע"פ.

 5. פיתוח ושכלול התנהגויות מנהיגותיות מתוך שדות התנסות בתחום הדעת.

 6. הקניית ושיפור מיומנויות הרטוריקה.

 

לימודי היהדות

אהבה לארץ ישראל ולעם ישראל ומורשתו הן ממטרותיו המוצהרות של בית הספר וממטרות העל של המקצוע. אנו תופסים את היהדות כדת פלורליסטית ומדגישים את הערכים האוניברסאליים וההומאניים העולים ממנה.
בשיעורי היהדות אנו קושרים בין הטקסטים היהודיים הנלמדים לעומקם ובין החיים העכשוויים ואישיותו של התלמיד. הטקסטים נלמדים מתוך התחברות אל שורשי התרבות היהודית ומתוך בחינה ביקורתית של הטקסט והעמדות המשוקעות בו. היותנו בית ספר ניסויי למנהיגות מתבטא באופן בולט וממשי במקצוע.

כיתה ז'

זוהי שנת בר/בת מצווה, הנושא נלמד בהרחבה וכל תלמיד מכין דרשה אישית על פרשת השבוע שלו. התלמידים שומעים הרצאה על טקסי התבגרות בחברות אחרות ובסוף השנה נערך מעמד בר/בת מצווה בירושלים.
תוכנית הלימודים בשנה זו מעמיקה בלימוד נושא התפילה היהודית והכרת ספרי התפילה היהודים: "הסידור" וה"מחזור", התלמידים מבקרים בבתי כנסת שונים וגם במרכז להעמקת היהדות.
נושא המנהיגות עולה באופן טבעי מחומר הלימוד ובא לידי ביטוי בערכים ובדיונים שעולים בשיעור לדוגמה: כשלומדים על טקסי התבגרות אנו דנים בשאלות: מהי בגרות, מהי אחריות ומה חשיבותה של השייכות אל הקהילה ושל התרומה לקהילה.

כיתה ח'

תוכנית הלימודים לשכבת כיתות ח' מתמקדת בעיקר בנושא: חגי ומועדי ישראל, לנושא זה משולבים גם חלקים נבחרים מתוכנית לימודים ייחודית שנבנתה על ידי צוות יהדות והיא כוללת נושאים רלוונטיים לחיי התלמידים: אהבה, הומור, לימודים, סליחה וקבלת האחר. התוכנית מכילה קטעי מקורות רבים מן המקרא, המשנה, התלמוד הבבלי והמדרשים. במהלך השנה התלמידים משתתפים בחידון חגי תשרי ובמעמדים בנושא ראש חודש, מתכננים ובונים "בית ספר אידיאלי".
בשיעורים מתבטא נושא המנהיגות בדיונים ובערכים כגון: קונפורמיזם לעומת נון-קונפורמיזם, וותרנות לעומת נחישות וחשיבות החינוך וההשכלה.

כיתה ט'

תוכנית הלימודים מבוססת על הספר "ובחרת בחיים" ובה דילמות מוסריות בראי היהדות. התוכנית מפתחת את החשיבה המוסרית תוך עיון מעמיק בטקסטים העוסקים בקדושת החיים ובכבוד האדם וחירותו. התלמידים מכינים עבודה המתייחסת לדילמה מוסרית עכשווית מן העיתונות ולקראת יום השואה משתתפים בסדנה בנושא: מנהיגות בדילמה מוסרית.
נושא נוסף שנלמד בשכבת ט' עוסק ביהדות התפוצות, התלמידים יחקרו בקבוצות, תפוצות שונות בעולם ויציגו את המידע לחברי כיתתם, השלמה לנושא זה תעשה ע"י המורה בכיתה.
נושא המנהיגות עולה הן בדיון בדילמות השונות ובפיתוח החשיבה המוסרית (הנחוצה לכל אדם בכלל ולמנהיג בפרט) והן בדרישה לעבודה קבוצתית מצד אחד ולהרצאה אישית של כל תלמיד לכיתתו מן הצד השני.

 

עברית

תוכנית הלימודים במקצוע העברית מוקדשת בעיקרה להבעה, הבנה ולשון.

זוהי תוכנית שלה"בת- שילוב הבעה והבנה בתחומי הדעת.

מטרת העל היא הכרת העברית "ככלי שרת" עבור מקצועות הלימוד השונים.

מטרות נוספות הן הרחבת אוצר מילים, שכלול הבעה בכתב ובע"פ, הכרת משלבי השפה, גילוי חוקיות הלשון, כתיבת פסקות וסיכומים והיכולת ליישמם בתחומי הדעת השונים.

 

3 שעות שבועיות אשר רובן תוקדשנה להבעה והבנה, התמודדות עם מאמרים ופיצוח שאלות ברמות שונות.

כיתה ז'

הנושאים בהבנה והבעה:
מיומנויות טרום קריאה, פענוח מילים קשות, סימני הפיסוק, שם המספר, סוגי טקסטים, קישוריות, משפטי מפתח, פסקת טיעון, טבלה ופסקת השוואה, דעה ועובדה, תשובה למשימה, סיכום טקסט.

הנושאים בלשון:
חלקי הדיבור, סמיכות לעומת שם עצם ותוארו, דיבור ישיר ועקיף, כינויי הקניין, הקדמה למערכת הפועל, פעיל וסביל.

כיתה ח'

הנושאים בהבנה והבעה:
מיומנויות טרום קריאה, פענוח מילים קשות, סימני הפיסוק, שם המספר, סוגי טקסטים, קישוריות, משפטי מפתח, פסקת טיעון, טבלה ופסקת השוואה, דעה ועובדה, תשובה למשימה, סיכום טקסט בורר וממזג, מילונאות, סוגי מכתבים.

הנושאים בלשון:
חלקי הדיבור, סמיכות לעומת שם עצם ותוארו, דיבור ישיר ועקיף, כינויי הקניין, הקדמה למערכת הפועל והכרתה לעומק, פעיל וסביל, תחביר המשפט הפשוט.

כיתה ט'

הנושאים בהבנה והבעה:
מיומנויות טרום קריאה, פענוח מילים קשות, סימני הפיסוק, שם המספר, סוגי טקסטים, קישוריות, משפטי מפתח, פסקת טיעון, טבלה ופסקת השוואה, דעה ועובדה, תשובה למשימה, סיכום טקסט בורר וממזג, מילונאות ואוצר המילים והמשמעים, יחסים בין מילים (נרדפות, ניגודיות) סוגי מכתבים, אמצעים רטוריים.

הנושאים בלשון:
חלקי הדיבור, סמיכות לעומת שם עצם ותוארו, דיבור ישיר ועקיף, כינויי הקניין, מערכת הפועל והכרתה לעומק, פעיל וסביל, תצורת השם, צורני גזירה ונטייה, תחביר המשפט הפשוט.
נושא המנהיגות עולה הן בדיון בדילמות השונות ובפיתוח החשיבה המוסרית (הנחוצה לכל אדם בכלל ולמנהיג בפרט) והן בדרישה לעבודה קבוצתית מצד אחד ולהרצאה אישית של כל תלמיד לכיתתו מן הצד השני.

 

ערבית

כיתה ז'

 1. חשיבות רכישת השפה הערבית.

 2. תרומת השפה הערבית לתלמיד ולחברה.

 3. להכיר את המנהגים והתרבות של הערבים.

 4. רכישה והטמעה של ארבעת מיומנויות היסוד: קריאה, כתיבה, האזנה, דיבור.

 5. מיומנויות אלו נעשות בהדרגה במשך השנה לפי התכנית "שפה מספרת תרבות".

 6. שימוש באוצר מילים של השפה הערבית המדוברת שנלמדה במסגרת התכנית "יא סלאם".

כיתה ח'

 1. חזרה יסודית על החומר הנלמד בכיתות ז' בשילוב ארבעת המיומנויות (קריאה, כתיבה, האזנה, דיבור).

 2. הרחבה והעמקה של אוצר המילים בשפה הערבית בשלוב תרבות ומנהגים מתוך הטקסטים הנלמדים.

 3. הבניין הראשון בשלמותו, כולל שמות גוף.

 4. משקלים של בינוני פועל ופעול בכל הגופים.

כיתה ט'

 1. הרחבת אוצר המילים של השפה הערבית ושימת דגש על אוצר המילים של השפה הערבית התקשורתית.

 2. העמקה והרחבת הידע של המבנה הלשוני, בשילוב קטעי אקטואליה של המזרח התיכון.

 3. ידיעה אקטיבית של ה' הידיעה במלואה, מילות שאלה, משפטי שאלה, פועל בשלמותו בזמנים עבר עתיד ציווי בינוני פועל ופעול, ידיעה פסיבית של פל"נ, רשמב"א, נטיית שם עצם בזכר ובנקבה.

 

תנ"ך

"…חינוך עברי אינו כרוך בלימוד השפה בלבד. חינוך עברי פירושו גם היכולת להעביר את יצירות המופת היהודיות הגדולות של כל הדורות ראש וראשון הוא, כמובן, התנ"ך- גולת הכותרת של גאונות היצירה היהודית ומקור האמונה לתורת המוסר של עם ישראל.

התנ"ך הוא אשר היה מקור הגותם היוצרת לכתביהם של דורות היהודים שבאו אחריו, מסמך הזהות היקר של העם היהודי, בן לוויתם בכל נדודיהם, מה שכונה פעם 'מולדת מטלטלת'.

התנ"ך הוא הספר המוכר ומאריך הימים ביותר בעולם…

בתנ"ך ימצא כל יהודי, דתי ככופר בעיקר, את מקורותיו, שורשיו ההיסטוריים והמוסריים…"

(דוד בן גוריון)

מטרות הלימוד

 • הכרת חשיבותו של המקרא בהתפתחות התרבותית היהודית הישראלית והכללית.

 • הכרת החברה המקראית, תרבותה והקשר שלה לתרבויות המזרח התיכון הקדום.

 • הכרת סוגות בספרות המקרא, דרכי עיצובן ותרומתן להבנת המסר.

 • פיתוח מיומנויות הנדרשות ללומד עצמאי.

בשנת הלימודים הנוכחית ילמדו התלמידים תנ"ך בהיקף של 3 ש"ש וכך גם בשנת הלימודים הבאה.

כיתה ח'

 1. מבוא למקרא (חזרה).

 2. משפחת האבות והירידה מצריימה.

 3. שעבוד מצרים.

 4. יציאת מצרים והנדודים במדבר.

 5. מעמד הר סיני ועשרת הדברות.

 6. מעשה העגל ופרשת המרגלים.

 7. דמותו של משה- מנהיג ונביא.

 8. פרקים נבחרים מספר עמוס.

כיתה ט'

 1. מבוא למקרא (חזרה).

 2. ימי ההתנחלות ותקופת השופטים.

 3. התגבשות המלוכה בישראל מסוף ימי השופטים ועד ימי דוד: "בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיני יעשה", ימי שמואל, שאול מלך ישראל (הפלשתים), דוד מלך ישראל.

 4. פרקים נבחרים מספר ישעיה.